Đăng Ký | Đăng Nhập

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1542-QĐ/TU về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2744-QĐ/TU ngày 14/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội”

LỊCH GIẢNG DẠY

Văn bản Nhà trường

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang chủ | Tin nhà trường | Liên hệ