Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Ngày đăng 16/06/2020 | 3:35 PM  | View count: 834

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 113 – KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 42 – KH/ĐU của Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, trong 2 ngày 14, 15/6/2020, Đảng bộ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và các thành viên trong Tổ công tác số 3 chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

     Đại biểu dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.

     Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Lê Triều trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước Đại hội. Đại hội đã thống nhất khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng bộ trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được nâng cao; Đội ngũ giảng viên ngày càng được coi trọng phát triển về số lượng và chất lượng (hiện nay, trong tổng số 67 giảng viên có 9 tiến sỹ, 57 thạc sỹ, 04 đồng chí đang theo học nghiên cứu sinh); Công tác phối hợp, đối ngoại với các địa phương và quốc tế được duy trì và có bước phát triển đi vào chiều sâu; Việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của các cấp ủy Đảng được thực hiện nghiêm túc; Công tác tổ chức cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định; Sinh hoạt Đảng nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Công tác phát triển đảng đạt kết quả cao; Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được thực hiện đúng quy định. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đúng quy chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và đúng hoạt động. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng bộ, phát triển Nhà trường. Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trên cơ sở dự báo tình hình, Đại hội xác định 9 chỉ tiêu lớn cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Đại hội sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Trường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung sớm khắc phục và nhấn mạnh một số định hướng lớn để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đồng chí (Đại hội bầu khuyết 01 đồng chí); Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Đỗ Lê Triều giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; Bầu UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí; đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

     Với không khí phấn khởi, dân chủ và đoàn kết, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Trường ra sức thi đua lao động, học tập và rèn luyên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong xứng đáng là Trường Chính trị của Thủ đô văn hiến, anh hùng./.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đại biểu đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại biểu phát biểu tham luận

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

 

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam – Phòng QLĐT và NCKH.

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh