Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2021
Ngày đăng 25/01/2021 | 4:34 PM  | View count: 611

Thực hiện Công văn số 47-CV/ĐUK ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ, ngày 25/01/2021, Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

     Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường.

     Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Thủ đô và Nhà trường, như: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội lần thứ IX. Đây cũng là năm đại dịch COVID-19 có sự bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

     Đảng bộ Trường đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Lãnh đạo, thực hiện tốt tất cả các mặt, nội dung công tác của Nhà trường. Hoàn thành tốt kế hoạch mở lớp năm 2020. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có sự chuyển biến tích cực và khá toàn diện. Công tác nghiên cứu khoa học, thao giảng, dự giờ, nghiên cứu thực tế đạt kế hoạch đề ra.

     Việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, chủ trương các cấp ủy Đảng được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; ban hành và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tổ chức cán bộ bảo đảm đúng quy định, quy trình; sinh hoạt Đảng nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức. Tổ chức học tập nghiêm túc và 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; đăng ký và thực hiện đầy đủ sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định; công tác tuyên giáo, dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm phù hợp tình hình thực tế của Nhà trường. Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo.

     Đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy Trường tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và nhấn mạnh: năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu tại Hội nghị.

     Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã ghi nhận và khen thưởng cho Chi bộ khoa Xây dựng Đảng danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đảng ủy tặng giấy khen cho Chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

     Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Đảng bộ Trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do được giao; xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Phương Liên

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh