Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ GẮN VỚI THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 07/06/2021 | 3:57 PM  | View count: 513

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021, ngày 07/6/2021, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của Đảng viên, giảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

     Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật do đồng chí Bùi Thị Phương Liên- Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa chủ trì, với sự tham gia viết bài và thảo luận của tất cả các giảng viên trong Khoa.

Các đảng viên chi bộ dự sinh hoạt chuyên đề.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

I. Làm rõ khái niệm trách nhiệm và đạo đức công vụ của đảng viên, giảng viên trong thực thi công vụ

II. Đánh giá thực trạng về ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, liên hệ với thực tế của Khoa và Nhà trường.

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đảng viên, giảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

     Các Đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt. Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng:

      Đạo đức công vụ là những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Đạo đức công vụ được tạo nên bởi đạo đức cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ được pháp luật quy định. Đạo đức công vụ được cấu thành bởi ý thức đạo đức và hành vi đạo đức.

     Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ là một bộ phận cấu thành trong đạo đức công vụ, thuộc về ý thức đạo đức, thể hiện thái độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ đươc giao. Mức độ ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức quyết định mức độ thái độ làm việc, đồng thời cũng quyết định thành tích công vụ của của người đó. Ý thức trách nhiệm chính là kết quả của một quá trình rèn luyện, nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Xây dựng ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ giảng viên trường Chính trị trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết bởi vì nhiệm vụ của giảng viên không chỉ là giảng dạy lý luận chính trị mà còn có trách nhiệm bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Do đó, giảng viên trường Chính trị phải là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới đất nước; có lối sống giản dị, trong sạch; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác.

     Để nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ đảng viên, giảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

      Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho toàn thể đảng viên, giảng viên trong nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua học các chủ đề hàng năm.

      Hai là, phải phát huy trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên, giảng viên. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuẩn mực, thưởng phạt nghiêm minh để “cái tốt” được phát huy và “cái xấu” không có điều kiện phát triển.

      Ba là, người Đảng viên phải tự rèn luyện bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức cá nhân; luôn có ý thức tu dưỡng về mọi mặt; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; tôn trọng ý kiến tham gia góp ý của đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị mình, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc thực thi công vụ và quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

      Bốn là, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trên tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; tạo sự đồng thuận cao trong công tác.

     Thông qua sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật đã nhận thức sâu sắc rằng: nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của đảng viên, giảng viên trường ĐTCB Lê Hồng Phong là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự tham gia tích cực không chỉ của Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo Nhà trường mà còn của toàn thể đội ngũ đảng viên, giảng viên trong giai đoạn hiện nay.

                         Tin và ảnh: Lê Phương Linh

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh