Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Ngày đăng 13/09/2021 | 5:17 PM  | View count: 307

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 01/9/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 19/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, sáng ngày 13/9/2021, Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     Dự Hội nghị trực tuyến có PGS, TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng trong  toàn Trường.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương

hướng dẫn nghiên cứu, học tập Chuyên đề

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn nghiên cứu, học tập và mở rộng những nội dung cốt lõi của Chuyên đề, tập trung chủ yếu vào 2 phần: Một là, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Hai là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhà trường tham dự Hội nghị

     Trên cơ sở nội dung được nghiên cứu, học tập tại Hội nghị, căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là người đứng đầu; đồng thời, coi đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên khiêm tốn, giản dị, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

     Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX theo đúng tinh thần Chuyên đề toàn khóa, đạt được mục tiêu, hiện thực hóa khát vọng phát triển Nhà trường, Thủ đô và đất nước.

                                                   Tin: Nguyễn Thị Phương Liên -  Ảnh: Vũ Hoài Nam

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh