Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 07/07/2022 | 12:00 PM  | View count: 293

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Thành phố; Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 30/5/2022 của Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, sáng ngày 07/7/2022, Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tổ chức Đại hội chi bộ điểm.

     Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy Trường. Đại hội còn được vinh dự tiếp đón các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chi ủy các chi bộ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Trường và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

     Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi bộ đã lãnh đạo Phòng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch mở lớp, tăng cường các biện pháp quản lý giảng dạy và học tập. Tham mưu với Ban Giám hiệu việc tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định mới một cách kịp thời, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ động phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ.

Đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Lê Triều nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao quá trình chuẩn bị và những kết quả Chi bộ và Chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và lãnh đạo thực hiện tốt, nhất là đã có sự đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Đồng chí đánh giá cao Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót và chỉ rõ nguyên nhân. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, Đồng chí lưu ý Chi bộ cần tập trung xây dựng Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường. Trong thời gian tới, Nhà trường có nhiều việc mới, việc khó, đề nghị Chi ủy Chi bộ chủ động, tập trung trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đoàn kết thống nhất xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

     Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình các bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Đào Thị Hoàng Lan được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nghiêm Đình Đạt giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đảng viên Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học biểu quyết tại Đại hội

     Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm, nỗ lực hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Chi ủy Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học ra mắt Đại hội.

     Kết thúc Đại hội, đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy Trường chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Khối Các cơ quan Thành phố và của Đảng ủy Trường đã đề ra.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Phương Liên - Văn phòng Đảng ủy.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh