Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Ngày đăng 19/01/2017 | 09:53 AM  | View count: 215
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 26-HD/BTG về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 20/12/2016 | 09:53 AM  | View count: 281
Ngày 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,...

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Ngày đăng 01/12/2016 | 09:51 AM  | View count: 258
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 24-HD/TBGTU về việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh