Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024
Ngày đăng 01/04/2024 | 10:20 AM  | View count: 97

Thông báo.

 

      1. Công văn số 3587-CV/BTCTU: xem tại đây.

 

      2. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho người đã có bằng đại học năm 2024: xem tại đây.

 

      3. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024: xem tại đây.

 

      4. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024: xem tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh