Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-20

Ngày đăng 19/01/2022 | 10:28 AM  | View count: 38
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.2A-20, K.5A-20, K.9A-20, K.12A-20, K.2B-21

Ngày đăng 05/01/2022 | 10:16 AM  | View count: 97
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.1B-20, K.7A-20

Ngày đăng 29/12/2021 | 08:57 AM  | View count: 78
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T01+02/2022

Ngày đăng 27/12/2021 | 11:14 AM  | View count: 241
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.21B-21, K.22A-21, 23A-21, K.24A-21

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:07 PM  | View count: 61
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.19A-21, K.20A-21

Ngày đăng 20/12/2021 | 10:40 AM  | View count: 71
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-20

Ngày đăng 20/12/2021 | 10:38 AM  | View count: 82
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13B-21, K.14A-21, K.15A-21, K.16A-21, K.17A-21, K.18A-21

Ngày đăng 17/12/2021 | 08:47 AM  | View count: 74
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN ĐỀ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH HỘI LHPN THÀNH, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI LHPN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Ngày đăng 13/12/2021 | 03:42 PM  | View count: 76
Thực hiện Quyết định số 440-QĐ/TĐTCBLHP ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề, vị trí việc làm công...

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-20

Ngày đăng 07/12/2021 | 10:43 AM  | View count: 70
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K15A – 21 (HUYỆN CHƯƠNG MỸ)

Ngày đăng 24/11/2021 | 02:00 PM  | View count: 221
Sáng ngày 24/11/2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K15A-21 bằng hình...

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 10:24 AM  | View count: 420
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K.14A-21 (HUYỆN PHÚ XUYÊN) BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày đăng 10/11/2021 | 11:31 AM  | View count: 283
Thực hiện kế hoạch đào tạo được Thành phố giao năm 2021, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức lễ khai giảng...

Thông báo đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp

Ngày đăng 29/10/2021 | 10:19 AM  | View count: 108
Thông báo.

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2021

Ngày đăng 27/10/2021 | 04:40 PM  | View count: 510
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 13B - 21 (HUYỆN GIA LÂM)

Ngày đăng 27/10/2021 | 03:23 PM  | View count: 483
Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TĐTCBLHP ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Sáng ngày 27/10/2021, tại Trung tâm chính trị huyện Gia Lâm, Trường Đào...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh