Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-18

Ngày đăng 15/08/2019 | 10:27 AM  | View count: 602
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-18

Ngày đăng 15/08/2019 | 10:22 AM  | View count: 682
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.13A-18

Ngày đăng 14/08/2019 | 09:04 AM  | View count: 651
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức chấm thi các lớp tháng 08/2019

Ngày đăng 13/08/2019 | 08:10 AM  | View count: 652
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K.18A-19

Ngày đăng 09/08/2019 | 09:21 AM  | View count: 789
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K.16A-19

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:04 AM  | View count: 759
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4B-18, K.5B-18, K.7A-18, K.10A-18

Ngày đăng 06/08/2019 | 09:40 AM  | View count: 612
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 428
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K19A-19, K20A-19

Ngày đăng 05/08/2019 | 09:00 AM  | View count: 711
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-18

Ngày đăng 05/08/2019 | 07:48 AM  | View count: 601
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 08/2019

Ngày đăng 02/08/2019 | 02:20 PM  | View count: 710
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K15A-19, K17A-19

Ngày đăng 26/07/2019 | 11:27 AM  | View count: 853
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 10:11 AM  | View count: 1353
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K14A-19 (H.Thanh Trì)

Ngày đăng 26/06/2019 | 02:28 PM  | View count: 705
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.7A-18

Ngày đăng 26/06/2019 | 02:25 PM  | View count: 552
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.4B-18, K.5B-18, K.10A-18

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:53 AM  | View count: 546
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K12A-19 (Q.Long Biên)

Ngày đăng 21/06/2019 | 11:16 AM  | View count: 614
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.22B-18 (Trường Quân sự)

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:34 AM  | View count: 557
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K11A-19 (Q.Hà Đông)

Ngày đăng 19/06/2019 | 04:17 PM  | View count: 705
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh