Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-19

Ngày đăng 26/05/2020 | 04:54 PM  | View count: 411
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K7A-19 (P.101-H3) T05/2020 (sửa)

Ngày đăng 11/05/2020 | 11:32 AM  | View count: 826
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.18A-18, K.19A-19

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 575
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K10A-19 (Huyện Quốc Oai) T05/2020 (sửa)

Ngày đăng 04/05/2020 | 04:28 PM  | View count: 518
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 11:02 AM  | View count: 618
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:19 PM  | View count: 896
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Phối hợp tuyển sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại quận, huyện thành phố Hà Nội năm 2020.

Ngày đăng 06/04/2020 | 01:04 PM  | View count: 1655
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:27 PM  | View count: 1015
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:25 PM  | View count: 715
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-19 (sửa đổi)

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:19 PM  | View count: 413
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA (COVID - 19) GÂY RA TẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 28/02/2020 | 04:39 AM  | View count: 495
Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 28/02/2020, Phòng Quản lý đà tạo và nghiên cứu khoa học đã tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức 03 đoàn kiểm tra tình hình giảng dạy, học tập và phòng chống...

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T02/2020 (Sửa đổi lần 3)

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:06 PM  | View count: 858
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020 (sửa đổi)

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:04 PM  | View count: 491
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T02/2020 (Sửa đổi)

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:33 PM  | View count: 746
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:17 PM  | View count: 516
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh