Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2018

Ngày đăng 03/10/2018 | 07:20 AM  | View count: 629
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K15A-17, K17A-17, K18A-17, K20A-17, K22A-17, K23A-17.

Ngày đăng 27/09/2018 | 02:31 PM  | View count: 683
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2018

Ngày đăng 25/09/2018 | 02:42 PM  | View count: 978
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Giấy triệu tập học viên và Danh sách lớp TCLLCT-HC K15A, K16A, K17A-18

Ngày đăng 20/09/2018 | 04:07 PM  | View count: 1096
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 03:46 PM  | View count: 669
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K14A18 T9/2018

Ngày đăng 10/09/2018 | 03:06 PM  | View count: 691
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K12A, K13A -18

Ngày đăng 07/09/2018 | 03:08 PM  | View count: 658
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K2A-17, K9A-17, K13A-17, K14A-17, K16A-17.

Ngày đăng 07/09/2018 | 03:02 PM  | View count: 683
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập Lớp Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 ( lớp 1-2-3 )

Ngày đăng 31/08/2018 | 04:40 PM  | View count: 500
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T9/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 09:03 AM  | View count: 1072
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K4B, K5B , K6A , K7A , K8A , K9A, K10A , K11A -18

Ngày đăng 17/08/2018 | 03:43 PM  | View count: 773
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K9A, K10A, K11A năm 2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 02:34 PM  | View count: 894
Sáng ngày 6/8/2018, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K9A-18, K10A-18 và K11A-18.

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K9A, K10A, K11A năm 2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 02:34 PM  | View count: 642
Sáng ngày 6/8/2018, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K9A-18, K10A-18 và K11A-18.

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K9A, K10A, K11A năm 2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 02:34 PM  | View count: 691
Sáng ngày 6/8/2018, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K9A-18, K10A-18 và K11A-18.

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K9A, K10A, K11A năm 2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 02:34 PM  | View count: 535
Sáng ngày 6/8/2018, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K9A-18, K10A-18 và K11A-18.

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K12A18, K13A18, T8/2018

Ngày đăng 07/08/2018 | 10:30 AM  | View count: 767
Trung cấp lý luận chính trị - hành chín

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K9A18, K10A18, K11A18 T8/2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 03:12 PM  | View count: 816
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh