Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Kế hoạch mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị phối hợp với các Quận, Huyện của thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 18/02/2022 | 05:09 PM  | View count: 217
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:31 PM  | View count: 88
Thông báo.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:27 PM  | View count: 76
Thông báo.

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-20, K.8A-20, K.10A-20

Ngày đăng 14/02/2022 | 09:30 AM  | View count: 81
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-20

Ngày đăng 19/01/2022 | 10:28 AM  | View count: 134
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.2A-20, K.5A-20, K.9A-20, K.12A-20, K.2B-21

Ngày đăng 05/01/2022 | 10:16 AM  | View count: 213
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.1B-20, K.7A-20

Ngày đăng 29/12/2021 | 08:57 AM  | View count: 148
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T01+02/2022

Ngày đăng 27/12/2021 | 11:14 AM  | View count: 391
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.21B-21, K.22A-21, 23A-21, K.24A-21

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:07 PM  | View count: 128
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.19A-21, K.20A-21

Ngày đăng 20/12/2021 | 10:40 AM  | View count: 153
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-20

Ngày đăng 20/12/2021 | 10:38 AM  | View count: 133
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13B-21, K.14A-21, K.15A-21, K.16A-21, K.17A-21, K.18A-21

Ngày đăng 17/12/2021 | 08:47 AM  | View count: 135
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN ĐỀ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH HỘI LHPN THÀNH, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI LHPN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Ngày đăng 13/12/2021 | 03:42 PM  | View count: 125
Thực hiện Quyết định số 440-QĐ/TĐTCBLHP ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề, vị trí việc làm công...

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-20

Ngày đăng 07/12/2021 | 10:43 AM  | View count: 126
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K15A – 21 (HUYỆN CHƯƠNG MỸ)

Ngày đăng 24/11/2021 | 02:00 PM  | View count: 272
Sáng ngày 24/11/2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K15A-21 bằng hình...

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 10:24 AM  | View count: 505
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K.14A-21 (HUYỆN PHÚ XUYÊN) BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày đăng 10/11/2021 | 11:31 AM  | View count: 324
Thực hiện kế hoạch đào tạo được Thành phố giao năm 2021, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức lễ khai giảng...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh