Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.21A-19

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:17 AM  | View count: 319
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

BẾ GIẢNG CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K. 6A-19, K. 7A-19 VÀ K. 13A-19

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:59 PM  | View count: 474
Sáng ngày 25/12/2020, tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng ba lớp TCLLCT-HC K.6A-19, K.7A-19 và K. 13A-19. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu...

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 1A - 19 (HUYỆN HOÀI ĐỨC)

Ngày đăng 23/12/2020 | 11:06 AM  | View count: 414
Sáng ngày 22/12/2020 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Hoài Đức, Trường ĐTCB Lê Hồng phong phối hợp với Huyện ủy Hoài Đức tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung K.1A...

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.18A-19

Ngày đăng 23/12/2020 | 08:32 AM  | View count: 406
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.16A-19

Ngày đăng 22/12/2020 | 03:43 PM  | View count: 339
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K20A-20 T12/2020

Ngày đăng 15/12/2020 | 03:24 PM  | View count: 646
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19

Ngày đăng 11/12/2020 | 04:50 PM  | View count: 447
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.20A-20

Ngày đăng 10/12/2020 | 09:25 AM  | View count: 478
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20A-19

Ngày đăng 09/12/2020 | 10:46 AM  | View count: 364
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.15A-19

Ngày đăng 04/12/2020 | 01:46 PM  | View count: 380
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-19

Ngày đăng 03/12/2020 | 04:08 PM  | View count: 345
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.21A-19

Ngày đăng 01/12/2020 | 11:43 AM  | View count: 255
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K.19A - 20 (HUYỆN THƯỜNG TÍN)

Ngày đăng 25/11/2020 | 07:58 AM  | View count: 440
Sáng ngày 25/11/2020, tại Huyện ủy Thường Tín, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Thường Tín tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung K.19A - 20.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 668
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-19, K10A-19

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:18 PM  | View count: 329
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:10 PM  | View count: 594
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.18A-20, K.19A-20

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 477
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.8A-19, K11A-19, K13A-19

Ngày đăng 17/11/2020 | 09:44 AM  | View count: 378
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19, K.15A-19, K.16A-19, K.17A-19, K.18A-19, K.20A-19

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:04 AM  | View count: 340
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.16A-20

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:55 AM  | View count: 470
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh