Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:10 PM  | View count: 622
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.18A-20, K.19A-20

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 515
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.8A-19, K11A-19, K13A-19

Ngày đăng 17/11/2020 | 09:44 AM  | View count: 407
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19, K.15A-19, K.16A-19, K.17A-19, K.18A-19, K.20A-19

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:04 AM  | View count: 364
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.16A-20

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:55 AM  | View count: 504
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.17A-20

Ngày đăng 04/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 455
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-19, K5A-19

Ngày đăng 29/10/2020 | 09:19 AM  | View count: 422
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13A-20, K.14A-20, K.15A-20

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:44 AM  | View count: 376
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 04:00 PM  | View count: 713
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:30 AM  | View count: 421
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-19

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:12 AM  | View count: 352
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19

Ngày đăng 13/10/2020 | 11:19 AM  | View count: 436
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi, viết khóa luận và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.7A-19, K.8A-19, K.9A-19, K.10A-19, K.11A-19, K.12A-19, K.13A-19

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:29 PM  | View count: 556
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.1A-19

Ngày đăng 05/10/2020 | 02:00 PM  | View count: 407
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.12A-20

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:04 PM  | View count: 490
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 9A - 20 (HUYỆN THẠCH THẤT)

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:19 PM  | View count: 652
Sáng ngày 29/9/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thất, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Thạch Thất tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ...

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19, K.4A-19, K.5A-19, K.6A-19, K.7A-19

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 489
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:16 PM  | View count: 795
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:12 PM  | View count: 447
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NĂM 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 04:11 PM  | View count: 502
Sáng 22/9/2020, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh