Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 729
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-19, K10A-19

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:18 PM  | View count: 371
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:10 PM  | View count: 636
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.18A-20, K.19A-20

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 528
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.8A-19, K11A-19, K13A-19

Ngày đăng 17/11/2020 | 09:44 AM  | View count: 424
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19, K.15A-19, K.16A-19, K.17A-19, K.18A-19, K.20A-19

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:04 AM  | View count: 376
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.16A-20

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:55 AM  | View count: 517
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.17A-20

Ngày đăng 04/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 467
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-19, K5A-19

Ngày đăng 29/10/2020 | 09:19 AM  | View count: 434
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13A-20, K.14A-20, K.15A-20

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:44 AM  | View count: 397
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 04:00 PM  | View count: 731
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:30 AM  | View count: 436
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-19

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:12 AM  | View count: 369
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19

Ngày đăng 13/10/2020 | 11:19 AM  | View count: 454
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi, viết khóa luận và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.7A-19, K.8A-19, K.9A-19, K.10A-19, K.11A-19, K.12A-19, K.13A-19

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:29 PM  | View count: 574
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.1A-19

Ngày đăng 05/10/2020 | 02:00 PM  | View count: 423
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.12A-20

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:04 PM  | View count: 506
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT – HC HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 9A - 20 (HUYỆN THẠCH THẤT)

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:19 PM  | View count: 673
Sáng ngày 29/9/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thất, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Thạch Thất tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ...

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19, K.4A-19, K.5A-19, K.6A-19, K.7A-19

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 507
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:16 PM  | View count: 812
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh