Skip to Content

  TIn mới nhận

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2022 (LỚP THỨ NHẤT)
Publish date 04/08/2022 | 4:32 PM  | View count: 435

Sáng ngày 4/8/2022, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022 (lớp thứ nhất).

     Dự khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 học viên, đây là lớp thứ nhất trong tổng số 3 lớp dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2022. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm, qua đó, Thành phố đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

     Cùng với Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, Thành ủy đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hàng năm. Tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Các lớp tập huấn với chương trình của lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trong 3 ngày (Tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay;  Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; Cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước).

     Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, các học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học. Đồng thời phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh