Skip to Content

  Asset Publisher

Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K.17A-20 huyện Quốc Oai

Publish date 13/05/2022 | 16:15 PM  | View count: 131
Chiều ngày 12/5/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Quốc Oai, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Quốc Oai tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị...

3_BG TCLLCT K17A20 QO 13052022.jpg

Publish date  | View count: 36

2_BG TCLLCT K17A20 QO 13052022.jpg

Publish date  | View count: 36

1_BG TCLLCT K17A20 QO 13052022.jpg

Publish date  | View count: 36

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 16/05/2022 - 20/05/2022)

Publish date 13/05/2022 | 04:08 PM  | View count: 106
Lịch công tác.

215 Lich tuan 16T05 den 20T05 N2022_0001.pdf

Publish date  | View count: 73

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020-2025 (LỚP THỨ BA VÀ LỚP THỨ TƯ)

Publish date 12/05/2022 | 02:24 PM  | View count: 592
Sáng 12/5/2022, được sự ủy nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ”

Publish date 12/05/2022 | 10:42 AM  | View count: 40
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

BDNV Dang 12 05 2022.jpg

Publish date  | View count: 18

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI”

Publish date 12/05/2022 | 10:38 AM  | View count: 61
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

Dang vien moi 12 05 2022.jpg

Publish date  | View count: 30

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG”

Publish date 12/05/2022 | 10:15 AM  | View count: 31
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

Nhan thuc Dang 12 05 2022.jpg

Publish date  | View count: 15

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NĂM 2022

Publish date 09/05/2022 | 11:29 AM  | View count: 575
Sáng 09/5/2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các...

2 KM Lop MTTQ TPHN 09052022.jpg

Publish date  | View count: 28

1 KM Lop MTTQ TPHN 09052022.jpg

Publish date  | View count: 29

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh