Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị hiện nay
Ngày đăng 21/09/2016 | 3:36 PM  | View count: 637

Sáng ngày 15/9/2016, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) diễn ra Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị hiện nay

Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; cùng  đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị thuộc Cụm thi đua số 4: Trường chính trị tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình.   

Về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh;

Hội thảo được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các Trường Chính trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của trường chính trị cấp tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tham gia nghiên cứu tổng kết hoạt động thực tiễn, từ đó tham mưu giúp   Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường thực Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu lý luận tại các trường chính trị. 


                                    Đồng chí Nguyễn Hữu Quất phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, trong đó nêu rõ “Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; đảm bảo để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị… Đối với các báo cáo viên, cán bộ, giảng viên và cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong các Học viện, Trường Chính trị và Trường đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị, cần tổ chức học tập, nghiên cứu sâu theo các chuyên đề về những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội và cơ sở lý luận – thực tiễn...”. Với ý nghĩa đó, việc tổ chức Hội thảo vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị hiện nay là cần thiết.

Trao đổi, luận giải sâu một số nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XII, phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều nội dung sâu sắc và nhiều điểm mới cần được nhận thức. Trên cơ sở những thông tin trao đổi tại Hội thảo, tạo cơ sở nhận thức nền tảng giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên các trường chính trị kịp thời quán triệt trong công tác chuyên môn; từ kết quả của Hội thảo hôm nay, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị: các trường chính trị và Ban Tổ chức Hội thảo tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII, tuyên truyền về kết quả Hội thảo, đồng thời cần tiếp tục tổ chức những Hội thảo về nghiên cứu, quán triệt, vận dụng Văn kiện Đại hội XII của Đảng trên nhiều lĩnh vực và chủ đề khác nhau.


                                             PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Hội thảo

Nhấn mạnh tới tính hiệu quả, thực chất của công tác dạy và học, tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chia sẻ: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các Trường Chính trị cần quán triệt sâu sắc những nội dung đổi mới cốt lõi về giáo dục - đào tạo, trong đó, phải chú trọng chuyển quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; coi trọng tổng kết thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn với giảng dạy lý luận chính; coi trọng định hướng chính trị tư tưởng; hoàn thiện quy chế làm việc phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nghiêm túc, kỷ cương, dân chủ và hiệu quả. 

Với hơn 35 tham luận và nhiều ý kiến tham góp, Hội thảo tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn, giải pháp thực hiện hiệu quả Văn kiện Đại hội XII của Đảng trong công cuộc đổi mới; Tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp, phương thức nâng cao chất lượng công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị. Các ý kiến trao đổi đều chung nhận định: việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu lý luận ở các trường chính trị vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là yêu cầu tự thân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường.

Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

 
                                 Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

(Trang TTĐT Học viện CTQG Hồ Chí MInh)

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh