Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA Chủ đề: “Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 29/03/2021 | 2:35 PM  | View count: 193

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 29/3/2021, Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự tham gia của toàn thể giảng viên trong Khoa do ThS Nguyễn Thị Ngân – Phó Trưởng khoa chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở điều hành buổi hội thảo.

     Tại Hội thảo, có 10/20 bài tham luận được lựa chọn trình bày. Các bài viết tập trung vào 4 nhóm vấn đề và phân tích làm nổi bật giá trị từ những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thiêng liêng:

      Một là, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Di chúc - bảo vật quốc gia của dân tộc. Các tác giả đã khái quát hoàn cảnh ra đời của Di chúc, tổng hợp đầy đủ những nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới trong Di chúc, việc thực hiện Di chúc của toàn Đảng, toàn dân ta và những bài học rút ra qua hơn 50 năm thực hiện những lời Người căn dặn.

     Hai là, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng thông qua Di chúc. Trong đó nhấn mạnh, làm rõ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp trồng người và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; việc hiện thực hóa lời căn dặn đó của Người thông qua những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay.

      Ba là, về vấn đề đại đoàn kết. Các tham luận tập trung tìm hiểu và phân tích ba nội dung cốt lõi của đoàn kết: đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế; việc thực hiện Di chúc của Người về đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.

      Bốn là, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và phát triển đất nước. Từ việc chỉ ra nội dung căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác giả làm nổi bật giá trị thực tiễn những chỉ dạy đó và khẳng định những lời dạy của Người tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho những bước phát triển trong tương lai.

Các giảng viên tham gia hội thảo trao đổi, đóng góp ý kiến

     Hội thảo diễn ra sôi nổi, thể hiện được tâm huyết và sự trân trọng thực sự của các tác giả đối với những lời dạy trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phát biểu kết thúc Hội thảo, ThS Nguyễn Thị Ngân biểu dương các giảng viên trong Khoa đã chủ động, tích cực viết bài, đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, đồng thời trực tiếp tham luận sôi nổi, thể hiện tình cảm, tâm huyết, thấm nhuần những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong tác phẩm Di chúc, góp phần quyết định tới thành công của Hội thảo.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hải Yến

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh