Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỚI”
Ngày đăng 25/08/2021 | 3:53 PM  | View count: 271

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ban hành ngày 21/1/2021 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị), ngày 25/8/2021, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 năm 2021 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới” dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Phương Liên – Trưởng khoa.

     Để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid – 19, hội thảo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của 18/19 giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.

Cán bộ, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật dự Hội thảo trực tuyến.

     Các bài tham luận trong Hội thảo dưới các góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau đối với chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới (ban hành năm 2021) đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nội dung, phương pháp và thời gian giảng dạy chương trình mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng soạn, giảng đối với các phần học khoa Nhà nước và Pháp luật phụ trách. Ngoài ra, các tham luận còn đề cập đến sự cần thiết phải nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy, thảo luận; bổ sung một số nội dung mới vào bài giảng ngoài những nội dung giáo trình đã có; yêu cầu, đòi hỏi đối với giảng viên, người học trong quá trình giảng dạy, học tập…

     Sau phần trình bày tham luận, các giảng viên tham dự Hội thảo cũng đã thảo luận sôi nổi về vấn đề triển khai thực hiện giáo án cần tuân thủ đề cương bài giảng đã được Khoa thống nhất xây dựng và Ban Giám hiệu phê duyệt. Giáo án và phương pháp giảng dạy phải chuẩn bị cho cả hai hình thức giảng trực tiếp và trực tuyến. Không nên sử dụng quá nhiều phương pháp tích cực hoặc lặp lại quá nhiều lần một phương pháp tích cực trong cùng một bài giảng. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập. Phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ….

     Sau gần 4 giờ tham luận, thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, Hội thảo đã thống nhất về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới khoa Nhà nước và Pháp luật cần thực hiện bao gồm: vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và cập nhật các văn bản pháp luật mới vào bài giảng. Quá trình soạn, giảng, giảng viên phải đứng trên quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giữ vững tính Đảng. Lựa chọn phương pháp giảng dạy phải phù hợp với nội dung bài giảng, đối tượng người học và bối cảnh lớp học. Xây dựng đề thi, đáp án phải bám sát nội dung giảng dạy, thảo luận trên lớp. Thi hết phần học bằng hình thức tự luận, đề mở, trong đó 50% kiến thức lý thuyết và 50% kiến thức vận dụng, liên hệ…

     Kết luận Hội thảo đồng chí Bùi Thị Phương Liên nhấn mạnh: trên cơ sở các giải pháp đã được thống nhất trong Hội thảo, các giảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo thống nhất trong giảng dạy, ra đề thi, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường và nhu cầu học tập của học viên trong tình hình mới./.

         Tin và ảnh: Nguyễn Bích Hạnh - Khoa NN&PL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh