Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG HỌP MỞ RỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ
Ngày đăng 09/09/2021 | 9:46 AM  | View count: 335

Thực hiện Kế hoạch số 37 – KH/TU ngày 07/9/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, ngày 09/9/2021, Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo theo Kế hoạch của Thành ủy bằng hình thức trực tuyến.

     Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học Nhà trường, Tổ Giúp việc Hội thảo khoa học cấp Thành phố. PGS,TS Phạm Minh Anh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường chủ trì hội nghị.

PGS,TS Phạm Minh Anh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường chủ trì hội nghị.

     Tại hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Anh đã quán triệt nội dung Kế hoạch số 37 – KH/TU ngày 07/9/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, trong đó nhấn mạnh mục đích của Hội thảo khoa học nhằm:

     - Phân tích, đánh giá một cách khác quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội hiện nay.

     - Định hướng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình của Thành ủy Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

     - Góp phần thực hiện tốt Quy định số 11- QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trường chính trị chuẩn”.

     Sau khi nghe PGS,TS Phạm Minh Anh quán triệt mục đích, nội dung, ý nghĩa của Hội thảo và nhiệm vụ của Trường được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao là cơ quan thường trực tổ chức Hội thảo, dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐKH Nhà trường, Tổ Giúp việc, các thành viên dự hội nghị đã phát biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào công tác chuẩn bị Hội thảo của Nhà trường.

Các thành viên tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến

     Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Anh khẳng định: Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay” do Thành ủy Hà Nội tổ chức (dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 11/2021) là hoạt động khoa học có ý nghĩa cả về  lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Xác định rõ vai trò là cơ quan thường trực tổ chức Hội thảo, đồng chí yêu cầu các thành viên HĐKH, Tổ Giúp việc và cán bộ, giảng viên Nhà trường nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công Hội thảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh