Truy cập nội dung luôn

  Lịch tổ chức thi

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:19 AM  | View count: 267
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2021

Ngày đăng 26/02/2021 | 10:00 AM  | View count: 437
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 01/2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:54 AM  | View count: 500
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 637
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2020

Ngày đăng 27/08/2020 | 11:02 AM  | View count: 500
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 11:02 AM  | View count: 561
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:25 PM  | View count: 645
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020 (sửa đổi)

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:04 PM  | View count: 428
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:17 PM  | View count: 450
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:26 AM  | View count: 717
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 02:16 PM  | View count: 631
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2019

Ngày đăng 31/10/2019 | 09:28 AM  | View count: 621
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 03:32 PM  | View count: 603
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 02:19 PM  | View count: 696
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-18

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:30 PM  | View count: 583
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-18

Ngày đăng 15/08/2019 | 10:27 AM  | View count: 519
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-18

Ngày đăng 15/08/2019 | 10:22 AM  | View count: 598
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức chấm thi các lớp tháng 08/2019

Ngày đăng 13/08/2019 | 08:10 AM  | View count: 576
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-18

Ngày đăng 05/08/2019 | 07:48 AM  | View count: 512
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh