Truy cập nội dung luôn

  Lịch tổ chức thi

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 01/2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 04:03 PM  | View count: 693
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch giảng dạy các lớp tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 07/11/2017 | 04:09 PM  | View count: 730
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Tung cấp LLCT-HC K15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A-17

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:52 AM  | View count: 1073
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:41 PM  | View count: 677
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 08:58 AM  | View count: 955
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các Lớp Trung cấp LLCT-HC.K22A-16, K26A-16

Ngày đăng 29/09/2017 | 08:46 AM  | View count: 466
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp TCLLCT-HC K6A-17, K8A-17

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:29 PM  | View count: 501
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 9/2017

Ngày đăng 01/09/2017 | 11:15 AM  | View count: 483
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp TCLLCT-HC K11A-17, Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác tôn giáo, Lớp Bồi dưỡng Công tác dân vận năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 03:33 PM  | View count: 622
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các Lớp Trung cấp LLCT-HC.K5A-16, K18A-16, K23A-16

Ngày đăng 27/07/2017 | 07:32 AM  | View count: 474
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 26/05/2017 | 10:59 AM  | View count: 434
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các Lớp Trung cấp LLCT-HC.K9A-16, K20A-16, K21A-16, K19B-16, K24B-16, K27B-16

Ngày đăng 24/05/2017 | 08:17 AM  | View count: 294
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 6-7/2017

Ngày đăng 24/05/2017 | 08:14 AM  | View count: 316
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp tháng 5 năm 2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 02:52 PM  | View count: 327
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 5/2017

Ngày đăng 16/05/2017 | 09:09 AM  | View count: 208
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các Lớp Trung cấp LLCT-HC.K1A-16, K7A-16, K9A-16, K14A-16, K15A-16, K16A-16

Ngày đăng 05/05/2017 | 03:25 PM  | View count: 320
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh