Truy cập nội dung luôn

  KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19, K.15A-19, K.16A-19, K.17A-19, K.18A-19, K.20A-19

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:04 AM  | View count: 325
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:35 PM  | View count: 2287
Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch),...

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA C.MÁC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:11 PM  | View count: 8956
Xuất phát từ quan điểm duy vật về lịch sử, C.Mác coi sự vận động nội tại của phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của toàn bộ lịch sử xã hội, trong đó đấu tranh giai cấp là một trong những...

SỰ CẦN THIẾT RÈN LUYỆN, HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY CỦA HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 259
Có nhiều phương pháp để rèn luyện tư duy, nâng cao trình độ tư duy, trong đó việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách, phương pháp tư duy Hồ Chí Minh là phương pháp đặc biệt quan trọng.

KHÔNG LIÊN MINH QUÂN SỰ - CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

Ngày đăng 10/11/2020 | 02:59 PM  | View count: 710
Liên minh quân sự là hiện tượng chính trị - quân sự khá phổ biến trong lịch sử nhân loại, thể hiện sự liên kết hoạt động quân sự giữa hai hoặc nhiều quốc gia trên cơ sở thống nhất về mục đích và...

MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA CÁC LỚP TCLL CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:59 AM  | View count: 345
Với mục tiêu đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân có bản lĩnh chính trị, có trình độ lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng...

CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TỘC, XÂY DỰNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:50 AM  | View count: 3747
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 09/11/2020 - 13/11/2020)

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:57 AM  | View count: 274
Xem tại đây.

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.16A-20

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:55 AM  | View count: 449
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.17A-20

Ngày đăng 04/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 401
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

RÈN LUYỆN TƯ DUY BIỆN CHỨNG DUY VẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 30/10/2020 | 02:53 PM  | View count: 931
Là một trường chính trị, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận...

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 02/11/2020 - 06/11/2020)

Ngày đăng 30/10/2020 | 09:27 AM  | View count: 310
Xem tại đây.

Lịch công tác tháng 11 năm 2020

Ngày đăng 30/10/2020 | 09:25 AM  | View count: 257
Lịch công tác.

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-19, K5A-19

Ngày đăng 29/10/2020 | 09:19 AM  | View count: 374
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13A-20, K.14A-20, K.15A-20

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:44 AM  | View count: 328
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 04:00 PM  | View count: 651
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:30 AM  | View count: 390
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 26/10/2020 - 31/10/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 10:46 AM  | View count: 273
Xem tại đây.

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-19

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:12 AM  | View count: 300
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 19/10/2020 - 23/10/2020)

Ngày đăng 16/10/2020 | 02:46 PM  | View count: 292
Xem tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh