Truy cập nội dung luôn

  KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM SỨC KHỎE SINH SẢN DƯỚI GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ngày đăng 11/07/2021 | 04:48 PM  | View count: 513
Bình đẳng giới là gì? Theo Điều 5 Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của...

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ, HỆ THỐNG, KHOA HỌC VÀ CHUẨN MỰC THEO YÊU CẦU CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 06/07/2021 | 01:27 PM  | View count: 453
Ba năm qua, đã có hai văn bản rất quan trọng của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác các Trường chính trị. Đó là: Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của...

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 05/07/2021 - 09/07/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 03:00 PM  | View count: 203
Lịch công tác.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW NGÀY 19/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

Ngày đăng 01/07/2021 | 04:34 PM  | View count: 308
Sáng ngày 01/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. GS,TS...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THANH THIẾU NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 01/07/2021 | 03:21 PM  | View count: 158
Thanh, thiếu niên nước ta chiếm khoảng 28% dân số cả nước; là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày đăng 01/07/2021 | 08:43 AM  | View count: 159
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, ngày 30/6/2021, Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:34 PM  | View count: 470
Sáng ngày 30/6/2021, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có: PGS, TS Phạm Minh...

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19”

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:00 PM  | View count: 197
Nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong cán bộ, học viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID – 19, từ ngày...

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 28/06/2021 - 02/07/2021)

Ngày đăng 25/06/2021 | 03:27 PM  | View count: 236
Lịch công tác.

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 21/06/2021 - 25/06/2021)

Ngày đăng 18/06/2021 | 10:50 AM  | View count: 238
Lịch công tác.

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:01 AM  | View count: 226
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Kinh nghiệm...

KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ngày đăng 14/06/2021 | 03:53 PM  | View count: 264
Sáng ngày 14/6/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng các lớp tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành...

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 14/06/2021 - 18/06/2021)

Ngày đăng 11/06/2021 | 03:36 PM  | View count: 242
Lịch công tác.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:54 AM  | View count: 146
Sáng ngày 09/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức buổi làm việc, thảo luận với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022...

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ GẮN VỚI THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 07/06/2021 | 03:57 PM  | View count: 387
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021, ngày 07/6/2021, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ gắn...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỰ KIỆN BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (5/6/1911- 5/6/2021)”.

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:34 PM  | View count: 153
Sáng ngày 4/6/2021, Khoa Xây Dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề: “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối...

110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911-05/6/2021) VÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 144
Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến sự bóc lột, cai trị hà khắc và đàn áp dã man của chính quyền...

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 07/06/2021 - 11/06/2021)

Ngày đăng 04/06/2021 | 03:13 PM  | View count: 204
Lịch công tác.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh