Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác văn hóa - văn nghệ năm 2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 03:45 PM  | View count: 671
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng năm 2017

Ngày đăng 03/08/2017 | 08:49 AM  | View count: 645
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Hội nông dân thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:04 PM  | View count: 399
Lớp bồ dưỡng

Lịch học tập Lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

Ngày đăng 25/05/2017 | 03:01 PM  | View count: 364
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/05/2017 | 05:05 PM  | View count: 308
Lớp bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh