Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Thông báo về việc thay đổi hình thức thi, kiểm tra hết phần học của các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Ngày đăng 09/09/2021 | 9:12 AM  | View count: 192

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Xem tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh