Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 10:24 AM  | View count: 248
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2021

Ngày đăng 27/10/2021 | 04:40 PM  | View count: 442
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K11A21, K12B21 T10/2021

Ngày đăng 11/10/2021 | 04:26 PM  | View count: 205
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.8A-21, K.9A-21, K.10A-21, K.11A-21, K.12B-21

Ngày đăng 11/10/2021 | 04:20 PM  | View count: 125
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2021

Ngày đăng 23/09/2021 | 10:00 AM  | View count: 456
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.1A-21, K.2B-21, K.3A-21, K.4A-21, K.5A-21, K.6A-21, K.7A-21

Ngày đăng 15/09/2021 | 01:08 PM  | View count: 207
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T09/2021

Ngày đăng 23/08/2021 | 12:00 PM  | View count: 567
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng trực tuyến tháng 08/2021 Lớp Trung cấp LLCT-HC K.2B-21 (Trường Quân sự)

Ngày đăng 10/08/2021 | 11:24 AM  | View count: 282
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2021

Ngày đăng 27/07/2021 | 11:08 AM  | View count: 519
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.24B-19

Ngày đăng 12/05/2021 | 03:52 PM  | View count: 383
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:22 AM  | View count: 738
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.24B-19

Ngày đăng 23/04/2021 | 04:30 PM  | View count: 272
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-20

Ngày đăng 19/04/2021 | 10:25 AM  | View count: 331
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T04/2021

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:25 PM  | View count: 700
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-20

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:22 PM  | View count: 309
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T03/2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 11:39 AM  | View count: 867
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.23A-19

Ngày đăng 26/01/2021 | 11:02 AM  | View count: 449
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.22A-19

Ngày đăng 13/01/2021 | 11:23 AM  | View count: 421
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T01/2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:51 AM  | View count: 754
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh