Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.22A-19, K.23A-19

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:32 PM  | View count: 367
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.21A-19

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:17 AM  | View count: 297
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.18A-19

Ngày đăng 23/12/2020 | 08:32 AM  | View count: 372
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.16A-19

Ngày đăng 22/12/2020 | 03:43 PM  | View count: 314
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K20A-20 T12/2020

Ngày đăng 15/12/2020 | 03:24 PM  | View count: 606
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19

Ngày đăng 11/12/2020 | 04:50 PM  | View count: 417
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.20A-20

Ngày đăng 10/12/2020 | 09:25 AM  | View count: 443
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20A-19

Ngày đăng 09/12/2020 | 10:46 AM  | View count: 343
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.15A-19

Ngày đăng 04/12/2020 | 01:46 PM  | View count: 365
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-19

Ngày đăng 03/12/2020 | 04:08 PM  | View count: 329
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.21A-19

Ngày đăng 01/12/2020 | 11:43 AM  | View count: 244
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-19, K10A-19

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:18 PM  | View count: 313
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:10 PM  | View count: 580
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.18A-20, K.19A-20

Ngày đăng 23/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 455
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.8A-19, K11A-19, K13A-19

Ngày đăng 17/11/2020 | 09:44 AM  | View count: 361
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.14A-19, K.15A-19, K.16A-19, K.17A-19, K.18A-19, K.20A-19

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:04 AM  | View count: 325
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.16A-20

Ngày đăng 06/11/2020 | 07:55 AM  | View count: 449
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T11 lớp TCLLCT-HC K.17A-20

Ngày đăng 04/11/2020 | 04:00 PM  | View count: 401
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-19, K5A-19

Ngày đăng 29/10/2020 | 09:19 AM  | View count: 374
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.13A-20, K.14A-20, K.15A-20

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:44 AM  | View count: 328
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh