Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 04:00 PM  | View count: 651
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:30 AM  | View count: 390
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-19

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:12 AM  | View count: 300
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19

Ngày đăng 13/10/2020 | 11:19 AM  | View count: 391
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi, viết khóa luận và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.7A-19, K.8A-19, K.9A-19, K.10A-19, K.11A-19, K.12A-19, K.13A-19

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:29 PM  | View count: 491
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.1A-19

Ngày đăng 05/10/2020 | 02:00 PM  | View count: 346
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.12A-20

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:04 PM  | View count: 425
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.3A-19, K.4A-19, K.5A-19, K.6A-19, K.7A-19

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 421
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:16 PM  | View count: 720
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 03:12 PM  | View count: 389
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.11A-20

Ngày đăng 22/09/2020 | 11:09 AM  | View count: 334
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.9A-20, K10A-20

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:32 AM  | View count: 328
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.2A-19

Ngày đăng 17/09/2020 | 10:59 AM  | View count: 362
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K10A-19, K14-A19, 17A-19, 20A-19, 23A-19 T09/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:51 AM  | View count: 469
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.1A-19

Ngày đăng 04/09/2020 | 02:46 PM  | View count: 447
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.8A-20 và Lịch giảng toàn khóa Lớp BD Ngạch chuyên viên chính K.1A-2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 04:45 PM  | View count: 415
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.7A-20

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:08 AM  | View count: 266
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T09/2020

Ngày đăng 27/08/2020 | 11:04 AM  | View count: 687
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.4A-20, K5A-20, K6A-20

Ngày đăng 19/08/2020 | 11:09 AM  | View count: 648
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 08/2020 ( lần 2)

Ngày đăng 10/08/2020 | 10:03 AM  | View count: 488
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh