Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2020 (lần 2)

Ngày đăng 10/08/2020 | 09:03 AM  | View count: 813
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng T8/2020 lớp TCLLCT-HC K.2A-20, K3A-20

Ngày đăng 23/07/2020 | 10:16 AM  | View count: 540
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:03 PM  | View count: 770
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 08/2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:01 PM  | View count: 437
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.1B-20

Ngày đăng 15/07/2020 | 02:59 PM  | View count: 420
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 06/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 09:44 AM  | View count: 818
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T06/2020

Ngày đăng 28/05/2020 | 02:36 PM  | View count: 1013
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-19

Ngày đăng 26/05/2020 | 04:54 PM  | View count: 376
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K7A-19 (P.101-H3) T05/2020 (sửa)

Ngày đăng 11/05/2020 | 11:32 AM  | View count: 752
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.18A-18, K.19A-19

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 511
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K10A-19 (Huyện Quốc Oai) T05/2020 (sửa)

Ngày đăng 04/05/2020 | 04:28 PM  | View count: 460
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:19 PM  | View count: 824
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Phối hợp tuyển sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại quận, huyện thành phố Hà Nội năm 2020.

Ngày đăng 06/04/2020 | 01:04 PM  | View count: 1573
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:27 PM  | View count: 934
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-19 (sửa đổi)

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:19 PM  | View count: 378
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh