Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T02/2020 (Sửa đổi lần 3)

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:06 PM  | View count: 803
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T02/2020 (Sửa đổi)

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:33 PM  | View count: 672
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.18A-18, K.19A-19

Ngày đăng 14/02/2020 | 10:49 AM  | View count: 481
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Mẫu Biên bản kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập

Ngày đăng 06/02/2020 | 03:47 PM  | View count: 1658
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 31/01/2020 | 05:34 PM  | View count: 383
Lịch công tác

Lịch giảng và Lịch tổ chức thi các lớp Trung cấp LLCT-HC T01+02/2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 10:53 AM  | View count: 840
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 10:42 AM  | View count: 468
Lịch công tác

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20B-18

Ngày đăng 04/12/2019 | 09:45 AM  | View count: 505
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:29 AM  | View count: 1077
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.21B-18

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:39 AM  | View count: 430
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-18

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:25 AM  | View count: 547
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K.24B-19 T11/2019

Ngày đăng 13/11/2019 | 02:53 PM  | View count: 584
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.20B-18

Ngày đăng 08/11/2019 | 10:14 AM  | View count: 487
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.16A-18

Ngày đăng 07/11/2019 | 08:46 AM  | View count: 467
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2019

Ngày đăng 29/10/2019 | 07:58 AM  | View count: 870
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-18

Ngày đăng 23/10/2019 | 09:45 AM  | View count: 530
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.17A-18

Ngày đăng 10/10/2019 | 04:08 PM  | View count: 505
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 10 năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 03:10 PM  | View count: 627
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 03:34 PM  | View count: 1028
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh