Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-18, K.14A-18

Ngày đăng 26/09/2019 | 11:12 AM  | View count: 454
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.15A-18, K.16A-18, K.17A-18

Ngày đăng 26/09/2019 | 11:05 AM  | View count: 511
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.8A-18 (Phúc Thọ)

Ngày đăng 13/09/2019 | 04:35 PM  | View count: 436
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-18, K.13A-18

Ngày đăng 03/09/2019 | 04:05 PM  | View count: 563
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-18, K.8A-18, K.14A-18

Ngày đăng 30/08/2019 | 10:17 AM  | View count: 532
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T09/2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 11:06 AM  | View count: 1242
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.13A-18

Ngày đăng 14/08/2019 | 09:04 AM  | View count: 651
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K.18A-19

Ngày đăng 09/08/2019 | 09:21 AM  | View count: 789
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K.16A-19

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:04 AM  | View count: 759
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.4B-18, K.5B-18, K.7A-18, K.10A-18

Ngày đăng 06/08/2019 | 09:40 AM  | View count: 612
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K19A-19, K20A-19

Ngày đăng 05/08/2019 | 09:00 AM  | View count: 711
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và lịch giảng T8/2019 lớp TCLLCT-HC K15A-19, K17A-19

Ngày đăng 26/07/2019 | 11:27 AM  | View count: 853
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 10:11 AM  | View count: 1353
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K14A-19 (H.Thanh Trì)

Ngày đăng 26/06/2019 | 02:28 PM  | View count: 705
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.4B-18, K.5B-18, K.10A-18

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:53 AM  | View count: 546
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K12A-19 (Q.Long Biên)

Ngày đăng 21/06/2019 | 11:16 AM  | View count: 614
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.22B-18 (Trường Quân sự)

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:34 AM  | View count: 557
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 6+8/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K11A-19 (Q.Hà Đông)

Ngày đăng 19/06/2019 | 04:17 PM  | View count: 705
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 06/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K9A-19 (Q.Bắc Từ Liêm) và K10A-19 (H.Quốc Oai)

Ngày đăng 13/06/2019 | 02:32 PM  | View count: 922
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 06/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K8A-19 (Q.Nam Từ Liêm)

Ngày đăng 10/06/2019 | 08:02 AM  | View count: 597
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh