Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Thông báo tuyển sinh năm 2019 (Lần 2) Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày đăng 03/06/2019 | 08:46 AM  | View count: 1320
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T06/2019

Ngày đăng 03/06/2019 | 08:43 AM  | View count: 932
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 06/2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 06:27 PM  | View count: 731
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa Lớp Trung cấp LLCT-HC: K3A-19, K4A-19, K5A-19, K6A-19, K7A-19

Ngày đăng 16/05/2019 | 05:04 PM  | View count: 1276
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05+06/2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 11:20 AM  | View count: 1098
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 08:23 AM  | View count: 985
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 04+05/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K2A-19 (huyện Chương Mỹ)

Ngày đăng 23/04/2019 | 02:54 PM  | View count: 723
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng tháng 04+05/2019 Lớp Trung cấp LLCT-HC: K1A-19 (huyện Hoài Đức)

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:24 PM  | View count: 785
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 09:08 AM  | View count: 2179
Lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính và Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T04/2019

Ngày đăng 26/03/2019 | 10:53 AM  | View count: 924
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20B-18 và K.21B-18

Ngày đăng 23/02/2019 | 09:13 AM  | View count: 1044
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC K.22B-18

Ngày đăng 23/02/2019 | 09:10 AM  | View count: 613
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T02+03/2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 10:03 AM  | View count: 1180
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K.22B-18 ( Trường Quân sự) T1/2019

Ngày đăng 15/01/2019 | 03:45 PM  | View count: 597
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T01/2019

Ngày đăng 28/12/2018 | 01:45 PM  | View count: 1539
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K.22B-18 ( Trường Quân sự)

Ngày đăng 25/12/2018 | 10:19 AM  | View count: 791
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 02:59 PM  | View count: 1050
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K19A-17, K21A-17, K24A-17, K25A-17, K26A-17, K27A-17, K28B-17.

Ngày đăng 26/10/2018 | 03:59 PM  | View count: 949
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2018

Ngày đăng 25/10/2018 | 03:51 PM  | View count: 935
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K14A, K15A, K16A, K17A, K18A, K19A -18

Ngày đăng 17/10/2018 | 05:11 PM  | View count: 1101
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh