Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K28B-17 (BV Nhi TW) T10/2018

Ngày đăng 09/10/2018 | 03:10 PM  | View count: 512
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K28B-17 (BV Nhi TW) T10/2018

Ngày đăng 09/10/2018 | 03:10 PM  | View count: 477
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K15A-17, K17A-17, K18A-17, K20A-17, K22A-17, K23A-17.

Ngày đăng 27/09/2018 | 02:31 PM  | View count: 664
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T10/2018

Ngày đăng 25/09/2018 | 02:42 PM  | View count: 944
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Giấy triệu tập học viên và Danh sách lớp TCLLCT-HC K15A, K16A, K17A-18

Ngày đăng 20/09/2018 | 04:07 PM  | View count: 1058
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K14A18 T9/2018

Ngày đăng 10/09/2018 | 03:06 PM  | View count: 662
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K12A, K13A -18

Ngày đăng 07/09/2018 | 03:08 PM  | View count: 626
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K2A-17, K9A-17, K13A-17, K14A-17, K16A-17.

Ngày đăng 07/09/2018 | 03:02 PM  | View count: 635
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T9/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 09:03 AM  | View count: 1057
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K4B, K5B , K6A , K7A , K8A , K9A, K10A , K11A -18

Ngày đăng 17/08/2018 | 03:43 PM  | View count: 752
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K8A18, T8/2018

Ngày đăng 08/08/2018 | 08:26 AM  | View count: 294
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K12A18, K13A18, T8/2018

Ngày đăng 07/08/2018 | 10:30 AM  | View count: 750
Trung cấp lý luận chính trị - hành chín

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K9A18, K10A18, K11A18 T8/2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 03:12 PM  | View count: 787
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Giấy triệu tập học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K.11A-18

Ngày đăng 31/07/2018 | 11:12 AM  | View count: 1666
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Giấy triệu tập học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K.10A-18

Ngày đăng 31/07/2018 | 11:09 AM  | View count: 795
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Giấy triệu tập học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K.9A-18

Ngày đăng 31/07/2018 | 10:57 AM  | View count: 837
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K4B18, K7A18 T8/2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:34 AM  | View count: 468
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K4B18, K7A18 T8/2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:34 AM  | View count: 490
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T8/2018

Ngày đăng 05/07/2018 | 05:35 PM  | View count: 974
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng tháng 7+8/2018 lớp Trung cấp LLCT-HC K1B-18, K2B-18

Ngày đăng 02/07/2018 | 09:25 AM  | View count: 743
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh