Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC K4A-17, K5A-17, K6A-17, K7A-17, K8A-17, K10A-17, K11A-17, K12A-17,

Ngày đăng 19/06/2018 | 03:09 PM  | View count: 720
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp LLCT-HC ( thực hiện từ tháng 6/2018)

Ngày đăng 19/06/2018 | 03:05 PM  | View count: 4420
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T6/2018

Ngày đăng 31/05/2018 | 09:51 AM  | View count: 951
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng tháng 4+5/2018 lớp Trung cấp LLCT-HC K3B-18 (Trường Đại học Y Hà Nội)

Ngày đăng 14/05/2018 | 02:25 PM  | View count: 751
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT-HC K1B, K2B -18

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:08 AM  | View count: 624
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K6A, K7A, K9A, K23A-17 T5/2018

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:01 AM  | View count: 608
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T5/2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 04:28 PM  | View count: 1028
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T4/2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 09:38 AM  | View count: 1244
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T2 + T3/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 03:09 PM  | View count: 1119
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K7A-17 T1/2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 03:42 PM  | View count: 769
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T1/2018

Ngày đăng 28/12/2017 | 03:57 PM  | View count: 821
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2017

Ngày đăng 22/11/2017 | 03:55 PM  | View count: 706
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T12/2017

Ngày đăng 21/11/2017 | 03:16 PM  | View count: 1286
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.26A - 16 (Quận Hai Bà Trưng)

Ngày đăng 14/11/2017 | 09:31 AM  | View count: 481
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 05:01 PM  | View count: 876
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 05/10/2017 | 02:35 PM  | View count: 736
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp TCLLCT-HC K1B-17, K3A-17, K4A-17, K6A-17, K8A-17, K9A-17, K12A-17, K14A-17

Ngày đăng 29/09/2017 | 08:42 AM  | View count: 885
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp TCLLCT-HC K15A-17, K16A-17, K17A-17, K18A-17

Ngày đăng 13/09/2017 | 03:24 PM  | View count: 820
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp TCLLCT-HC K1B-17, K3A-17, K4A-17, K5A-17, K7A-17, K10A-17, K11A-17, K14A-17, K22A-16, K25B-16, K26A-16, K28B-16

Ngày đăng 30/08/2017 | 04:01 PM  | View count: 982
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp TCLLCT-HC K13A-17 (Huyện Thanh Trì)

Ngày đăng 22/08/2017 | 11:11 AM  | View count: 578
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh