Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

Giới thiệu sách mới: Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội" thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.
Ngày đăng 27/11/2018 | 3:22 PM  | View count: 1531

Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức biên soạn và phát hành Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ thành phố Hà Nội”.

            Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ thành phố Hà Nội” gồm:

            * Bài 1: Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

          * Bài 2: Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của Thành phố    Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

            * Một số báo cáo chuyên đề về địa phương.

Tập bài giảng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho học viên về những vấn đề quan trọng, thiết thực của địa phương, giúp học viên thực hiện tốt hơn hoạt động lãnh đạo, quản lý trên các cương vị công tác của mình.

            Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                                    Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, thư viện viên Phòng NCKH-TT-TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh