Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TỰ HÀO TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI - 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày đăng 22/10/2019 | 8:36 AM  | View count: 487

Năm 2019, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội sẽ vinh dự tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển (12/11/1949 - 12/11/2019)

     Để thiết thực hướng tới Lễ kỷ niệm trọng thể này, với góc nhìn của một giảng viên về truyền thống lịch sử của Nhà trường, tôi đã rất tự hào khi tìm hiểu và được biết chặng đường 70 năm lịch sử của Nhà trường đã trải qua với bao gian khổ, hy sinh và cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường. Trong chặng đường đã qua, gắn với mỗi giai đoạn lịch sử vẻ vang, xuất phát từ mục đích, yêu cầu của cách mạng Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội, Trường lại được mang tên gọi khác nhau, song bản chất cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao luôn được giữ vững và phát huy sáng ngời, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

     Điểm lại những dấu mốc lịch sử, chúng ta thấy trong những năm 50 của thế kỷ XX, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và nhân dân Thủ đô đang diễn ra với quy mô, tính chất ngày càng quyết liệt, khó lường. Để chủ động xây dựng lực lượng cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp từ ngày 28/8 đến 02/9/1949 để triển khai “Chương trình công tác 04 tháng cuối năm 1949” của Đảng bộ Hà Nội, chủ trương thành lập “Trường Cán bộ Tổng phản công sơ cấp” đã được thông qua. Từ chủ trương trên, Ban Huấn học Thành ủy Hà Nội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể (Đề án) và được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội chính thức thông qua ngày 12/11/1949 thành “Nghị quyết án” của Ban Chấp hành. Nội dung gồm:

      Tổ chức Trường chuẩn bị Tổng phản công

    Tên Trường: Trường lấy tên là Trường Lê Hồng Phong, một trường chính trị duy nhất của Đảng bộ Hà Nội. Các lớp chính trị mở tại các quận hoặc do các Ban, các Đảng đoàn, các ngành đều thuộc hệ thống tổ chức của Trường Lê Hồng Phong. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng quyết định cử đồng chí Bí thư Thành ủy kiêm Giám đốc Trường - đồng chí Trần Quốc Hoàn là Giám đốc  đầu tiên của Trường Lê Hồng Phong.

      Nội dung huấn luyện tập trung:

      Làm cho đội ngũ cán bộ hiểu rõ Chính cương của Đảng và lý luận cách mạng dân chủ mới;

      Cán bộ hiểu thế nào là chiến lược, chiến thuật chung và chiến lược, chiến thuật riêng của địa bàn Hà Nội;

     Hiểu rõ nhiệm vụ của ngành mình, địa phương mình trong thời kỳ chuẩn bị và thời ký Tổng phản công;

     Cải tiến phương pháp làm việc để đạt hiệu quả, biết cách rút kinh nghiệm và “bồi bổ” cho công tác lãnh đạo và công tác chuyên môn của mình;

     Sửa chữa những tư tưởng sai lầm, bệnh chủ quan khinh địch, mất cảnh giác;

     Có ý thức sâu sắc phụng sự giai cấp, phục vụ dân tộc;

     Rèn luyện đạo đức cách mạng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công - vô tư.

     Cũng trong thời kỳ này, tại tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Đông, tuy chưa có quyết định thành lập Trường riêng, song để tăng cường đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, Hội nghị Tỉnh ủy Sơn Tây họp từ 01 - 07/6/1949 đã quyết định tách Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên truyền và Ban Huấn luyện. Ban Huấn luyện có chức năng, nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cả về chính trị và văn hóa cho cán bộ, đảng viên trong Tỉnh. Ban Huấn luyện có đầy đủ các phòng và bộ phận như một Nhà trường (phòng giáo vụ, bộ phận giảng viên, tài vụ, cấp dưỡng, dân vận). Tháng 02/1950, Ban Tuyên huấn tỉnh Hà Đông cũng chính thức được tách thành Ban Tuyên truyền và Ban Huấn luyện. Chương trình huấn luyện của Ban bao gồm các nội dung: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; Dự thảo báo cáo chính trị và đề án của Trung ương; Chính quyền dân chủ nhân dân; xây dựng bộ đội, dân quân du kích; Chính sách ruộng đất; Công tác Dân vận, mặt trận.

     Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (02/1951), để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng quyết định tiến hành một đợt chỉnh huấn chính trị sâu sắc trong toàn Đảng. Để thực hiện tốt công tác chỉnh huấn chính trị, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Đông đều đã tiến hành thành lập 01 Ban chỉ đạo riêng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập Trường Chỉnh Đảng làm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo. Trường Chỉnh Đảng Sơn Tây do đồng chí Trần Xuân Bách, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm giám đốc; Trường Chỉnh Đảng Hà Đông do đồng chí Vũ Song, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm giám đốc.

     Việc thành lập các Trường tiền thân của Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội thời kỳ này đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm giai cấp, tính chiến đấu, vai trò tiền phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành.

     Sau thắng lợi quyết định trên chiến trường Điện Biên Phủ, Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt hoàn toàn chiến tranh ở Đông Dương, ngày 10/10/1954, Hà Nội được hoàn toàn giải phóng và bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng XHCN ở Miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam tiến tới thống nhất nước nhà.

     Để tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về công tác bồi dưỡng, cán bộ, ngày 15/5/1973, Thường vụ Thành ủy đã ra Nghị quyết số 32/NQ-TU về việc thành lập Trường Lý luận tại chức. (Theo ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương về việc thành lập các Trường Lý luận trung cấp tại chức ở các khu, thành, tỉnh; Ban Tuyên huấn Trung ương đã ra quyết định số 18/QĐ-TH thành lập Trường Lý luận trung cấp tại chức trực thuộc sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội).  Như vậy tại Hà Nội thời gian này có 2 trường cùng thực hiện đào tạo chương trình Trung cấp lý luận: Trường Lê Hồng Phong đào tạo hệ tập trung; Trường Lý luận trung cấp tại chức (gọi là Trường Đảng tại chức) đào tạo hệ tại chức theo “Quy chế học tập tại chức”.

     Sau sự kiện mùa thu 1991, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đã tác động mạnh mẽ tới nước ta cũng như  mọi hoạt động của Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 92/QĐ-TU, ngày 17/9/1993 và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 5580/QĐ-UB, ngày 02/10/1993 về việc thành lập Trường ĐTCB Lê Hồng Phong trên cơ sở sát nhập 03 Trường:

     - Trường Lê Hồng Phong

     - Trường Quản lý Nhà nước (hợp nhất của Trường Hành chính thành phố và Trường Quản lý kinh tế thành phố - Quyết định số 2739/QĐ-UB, ngày 03/7/1987)

     + Trường Hành chính thành phố - thành lập theo quyết định 152/QĐ-UB, ngày 16/7/1961 của Ủy ban hành chính thành phố.

      + Trường Quản lý kinh tế thành phố - thành lập theo quyết định 776/QĐ-UB, ngày 18/4/1972 của Ủy ban hành chính thành phố.

     - Trường Đoàn trung cấp (tiền thân là Trường Huấn luyện cán bộ đoàn được Thường vụ Thành đoàn ra quyết định thành lập năm 1958).

     Trong giai đoạn từ 1993 đến hết 7/2008, tuy có nhiều  thay đổi về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên song, tên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong được giữ nguyên không thay đổi.

     Trong giai đoạn từ 1954 - 2008, do yêu cầu của thực tiễn, địa giới hành chính tỉnh Hà Tây có nhiều lần thay đổi, do đó Trường chính trị Hà Tây cũng có nhiều lần đổi tên gọi khác nhau.

     Năm 1956, thực hiện Thông tri số 62 –TT/TW  của Ban Bí thư Trung ương về việc thành lập Trường Đảng ở cấp tỉnh. Ngày 19/9/1956, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Đông ban hành Nghị quyết 267-NQ/TU, thành lập Trường Đảng tỉnh Hà Đông (sau gọi là Trường Huấn luyện chính trị tỉnh Hà Đông). Ngày 19/01/1957, Thường trực Tỉnh ủy Sơn Tây quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh Sơn Tây (sau gọi là Trường Huấn luyện chính trị tỉnh Sơn Tây).

     Đầu năm 1961, theo chỉ đạo của Trung ương, Trường Huấn luyện chính trị  tỉnh Hà Đông, tỉnh Sơn Tây được chia tách thành hai: Trường Hành chính và Trường Đảng. Tuy nhiên chỉ sau 02 năm, thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 11/11/1963 của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh Hà Đông, Sơn Tây đã tiến hành sáp nhập Trường Hành chính vào lại Trường Đảng tỉnh.

    Ngày 10/4/1965, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 113-NQ/TW quyết định hợp nhất hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây thành đơn vị hành chính mới là tỉnh Hà Tây. Trường Đảng tỉnh Hà Đông và tỉnh Sơn Tây được hợp nhất thành Trường Đảng tỉnh Hà Tây. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tây lần thứ I (3/1969), Trường Hành chính tỉnh được tái thành lập trở lại. Đến tháng 7/1974, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết nghị thành lập thêm Trường Lý luận chính trị hệ tại chức tỉnh Hà Tây.

     Thực hiện Nghị quyết 245-NQ/TW, ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị về việc sáp nhập hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Trường Đảng Hà Tây và Trường Đảng Hòa Bình được hợp nhất thành Trường Đảng Hà Sơn Bình. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VII (8/1991) đã quyết định tách tỉnh Hà Sơn Bình thành 02 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình, Trường Đảng Hà Sơn Bình lại được chia tách thành Trường Đảng Hà Tây và Trường Đảng Hòa Bình.

     Năm 1993, thực hiện chủ trương chung của Trung ương, nhằm thu gọn đầu mối, thống nhất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tây đã ra quyết định hợp nhất Trường Đảng và Trường Hành chính thành Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hà Tây. Ngày 29/10/1994, Trường được đổi tên thành Trường Chính trị Hà Tây theo quyết định 496/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tây và tên gọi này được giữ nguyên cho đến hết 7/2008.

     Thực hiện Nghị quyết 15/NQ/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Ngày 2/8/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 48/QĐ-UBND về việc thành lập Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Hà Tây và Trường ĐTCB Lê Hồng phong. Tên Trường được giữ nguyên không thay đổi cho đến ngày nay (9/2019).

     Hiện nay, theo Quyết định 6721-Q Đ/TU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Quy định nhiệm vụ cụ thể:

     - Đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chínhquyền, Mặt trận tổ quốc. các tổ chức chính trị -xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương); Trưởng, phó phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh nêu trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết , chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

     - Đào tạo trung cấp LLCT-HC cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ công chức, viên chức ở địa phương.

     - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội.

     - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện.

     - Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

     - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

     - Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

     - Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo tiêu chương trình do Bộ Nội vụ ban hành; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

     - Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thành ủy.

     Trải qua 70 năm lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành, cùng với những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố trao tặng, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường luôn vinh dự, tự hào về mái Trường được mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người chiến sỹ cộng sản ưu tú, kiên trung của Đảng. Đồng thời, luôn ghi nhớ những lời căn dặn ân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 23/8/1958 đến thăm Trường. Bác căn dặn các học viên của Nhà trường: Các cô, các chú học chủ nghĩa Mác-Lênin là tốt, nhưng phải học đi đôi với hành, học là để áp dụng vào thực tế, không phải là học thuộc lòng từng câu, từng chữ. Học chủ nghĩa Mác-Lênin là học cái tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin, để biết đối với xã hội thế nào, đối với mọi người thế nào, đối với việc như thế nào, đối với mình như thế nào. Với cán bộ, giảng viên Nhà trường Bác ân cần động viên: Các cô, các chú ở đây đều là những người làm công tác Trường Đảng. Làm công tác Trường Đảng là một nhiệm vụ vẻ vang...Bây giờ nhân dân ta đã tiến bộ, nếu Đảng không tiến bộ thì không lãnh đạo được nhân dân, mà Đảng tiến bộ là do đảng viên tiến bộ. Đảng viên muốn tiến bộ thì phải học, học không phải chỉ để nói mà là để làm. Các cô các chú ở đây là giúp Đảng một phần trong công việc đào tạo cán bộ, nhưng nhiệm vụ vẻ vang chừng nào thì trách nhiệm càng nặng nề, thiết thực ngần ấy.

     Trường này gọi là Trường gì? Lê Hồng Phong là ai? tên Trường là một bài học cho các cô các chú. Đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh vì Đảng vì dân. Các cô các chú phải làm thế nào cho xứng đáng với tên Trường của các cô các chú đang học đây.

     Phát huy truyền thống của Nhà trường và thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường trong những năm qua đã không ngừng tự học hỏi, rèn luyện để vững vàng trong công tác chuyên môn, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Thành phố giao.

 

Đỗ Lê Triều -  Trưởng khoa Xây dựng Đảng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh