Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 – 2019)”
Ngày đăng 10/12/2019 | 5:10 PM  | View count: 426

Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bằng những hình ảnh sinh động, phong phú, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Bác trước lúc người đi xa: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một văn kiện lịch sử;

Phần thứ hai: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần thứ ba: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm năm mươi năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

                               

Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền -  Phòng TC – HC – TT- TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh