Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY”
Ngày đăng 10/12/2019 | 5:20 PM  | View count: 835

Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho địa phương.

Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính phù hợp với nội dung chương trình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, vẫn còn những hạn chế, bất cập cả về chương trình, nội dung cũng như đội ngũ giảng viên của các trường chính trị. Sự nghiệp đổi mới đất nước và sự phát triển của các địa phương đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Trong đó, vai trò của các trường chính trị góp phần không nhỏ vào việc tạo ra đội ngũ cán bộ này.

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC, các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn cuốn sách “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay”, do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản.

Cuốn sách được chia thành 5 phần:

  • Phần 1: Những vấn đề chung, chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
  • Phần 2: Phương pháp giảng dạy.
  • Phần 3: Công tác quản lý học viên và đánh giá kết quả đào tạo.
  • Phần 4: Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên.
  • Phần 5: Công tác thao giảng dự giờ, nghiên cứu thực tế.

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

                               Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền -  Phòng TC – HC – TT- TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh