Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY”
Ngày đăng 30/01/2020 | 8:41 AM  | View count: 323

Góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay” do đồng chí Lê Khả Phiêu – Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Chương 2: Xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay;

Chương 3: Nhiệm vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Đi từ phân tích, luận giải, làm sáng tỏ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách khái quát thực trạng đạo đức trong Đảng và thực trạng công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua. Yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từ đó, đề xuất nhiệm vụ và những giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

                               Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh