Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930 – 2020)”
Ngày đăng 10/02/2020 | 8:47 AM  | View count: 282

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

     Trong bối cảnh các phong trào yêu nước đấu tranh chống lại sự đô hộ của Thực dân Pháp đầu thế kỷ XX đang bế tắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo và lần lượt đi đến thất bại, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng và giai cấp lãnh đạo cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản; là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt tiếp theo của cách mạng Việt Nam.

     Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020), Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh “90 năm Đảng cộng Việt Nam (1930 – 2020)”. Cuốn sách tập hợp hơn 600 bức ảnh tư liệu lịch sử được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam… Các bức ảnh được sắp xếp, tổ chức, trình bày theo từng giai đoạn lịch sử từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước trong suốt 90 năm qua cùng với những bài viết, chú giải ảnh của các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng.

            Cuốn sách hơn 400 trang, trình bày lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo từng giai đoạn:

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945);

- Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc (1945 – 1954);

- Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 – 1975);

- Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975 – 1986);

- Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 – 2020).

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu chân dung các đồng chí Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư từ năm 1930 đến nay.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách quý đến bạn đọc !

                               Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh