Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA TÁC PHẨM “ĐẢNG TA” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 24/03/2020 | 2:04 PM  | View count: 633

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Thắng Lợi đã viết tác phẩm “Đảng ta”. Tác phẩm được đăng trong tập san “Sinh hoạt nội bộ” số 13, tháng 01 năm 1949, Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Hà Đông, xuất bản thành sách năm 1950.

Nguyễn Thị Phương Liên

Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

     “Đảng ta” là tác phẩm Người viết nhân ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua tác phẩm, Bác Hồ đã nhắc lại vài mẩu chuyện của Đảng, trong đó đề cập đến sự ra đời của Đảng và quá trình lãnh đạo của Đảng ta kể từ khi ra đời. Bác viết: Đảng ta tuy trẻ trung, nhưng đã lập được những công trạng rất to tát…..Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay. Bên cạnh những kết quả đạt được, Người cũng chỉ rõ: Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại. Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm.

     Không phải ngẫu nhiên, tác phẩm “Đảng ta” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề “Tặng các đồng chí chi bộ”. Điều đó không chỉ thể hiện những đóng góp của Đảng qua chặng đường 19 năm, mà còn là sự thể hiện việc Người rất coi trọng chi bộ và đảng viên, những bộ phận quan trọng góp phần vào sự vững mạnh của Đảng.

     Chi bộ Đảng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trên địa bàn, có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt”[1]. Bởi vậy, theo Người, trong tiến trình lãnh đạo, “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt là một việc vô cùng quan trọng”[2]. Người chỉ rõ “tác dụng của chi bộ cực kỳ quan trọng vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”[3], vì nó là “hạt nhân” lãnh đạo, “là lực lượng điều khiển xung phong”[4] các phong trào ái quốc và xây dựng đất nước của nhân dân. Khẳng định vị trí của chi bộ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua đã xác định: Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí. Xuất phát từ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của chi bộ, nên sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động và lãnh đạo chủ yếu của chi bộ không chỉ quyết định sức sống của chi bộ, mà còn biểu hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

     Nếu chi bộ là tế bào của Đảng, là tổ chức cơ sở của Đảng thì đảng viên là tế bào của chi bộ. Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trở thành một đảng viên là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân trên các mặt công tác, sinh hoạt nơi cộng đồng, thể hiện là một công dân ưu tú thực thụ, được mọi người tín nhiệm giới thiệu cho Đảng. Người đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, cũng đều phải thực hiện hai nhiệm vụ bao trùm: vừa là người lãnh đạo, cũng vừa là người phục vụ, đầy tớ của Nhân dân. Với vị trí, vai trò quan trọng như vậy, trong tác phẩm “Đảng ta”, Bác viết: “Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình.

- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa?

- Đã bỏ hết tư ý tiểu khí chưa?

- Đã luôn cố gắng học tập, luôn cầu tiến bộ chưa?

- Đã thực hiện đoàn kết 100% chưa?

- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa?

- Đã thật là người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chưa? Nếu chưa phải làm cho kỳ được”[5].

     Đối với chi bộ và đảng viên, việc thực hiện đoàn kết là một việc làm rất quan trọng. Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng và nhân dân ta. Người chỉ dẫn: Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Theo Bác, đoàn kết không có nghĩa là xuôi chiều, dễ người dễ ta. Để trong Đảng đoàn kết, trở thành một khối thống nhất phải thật sự nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, và phải chỉnh đốn lại Đảng. Bác coi đó là nhiệm vụ tất yếu thường xuyên, là sự vận động của Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng. Khi cách mạng khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng ý chí kiên định, thái độ bình tĩnh, tránh tình trạng dao động, bi quan. Khi cách mạng thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn. Khi Đảng cầm quyền, chỉnh đốn Đảng để tránh sa ngã, thoái hoá biến chất, tự đánh mất mình. Những năm qua, Đảng ta xác định: Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà hạt nhân là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta. Những năm qua, nhờ đoàn kết, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội. Đất nước giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

     Để Đảng ta thật sự trong sạch, đoàn kết, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

    Cần “là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai”; “cần thì việc gì, dù khó khăn đến mấy, cũng làm được” [6], bởi “Cần chẳng những có nghĩa hẹp như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai” mà còn “có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần”. Hiểu đúng về Cần nghĩa là luôn chăm chỉ, cố gắng không phải một sớm một chiều mà thường xuyên và liên tục. Hiểu sâu sa hơn thì Cần cũng có nghĩa là làm để nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc lâu dài, để đạt được mục đích đề ra. Kiệm “là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” [7] và không phải là bủn xỉn. Trong đó, Cần phải đi đôi với Kiệm “như hai chân của con người”; vì “Kiệm mà không Cần thì không tăng thêm, không phát triển” [8]. Liêm “là trong sạch, không tham lam” và “tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm” [9]. Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm, cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ Cần, vì có Kiệm mới Liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam. Tham lam sẽ dẫn đến Bất liêm. Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong dân. Chính “nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà” [10]. “Cần, Kiệm, Liêm, là gốc của Chính. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.

     Hơn 70 năm kể từ khi ra đời, tác phẩm “Đảng ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đặt ra hiện nay là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo; nắm chắc những biểu hiện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên qua đó, kịp thời phát hiện những đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.92

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.77

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.243

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.14

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.6

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.118

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.122

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.122

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.126

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.129

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh