Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID - 19
Ngày đăng 18/05/2020 | 9:21 AM  | View count: 3969

Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá. Từ sự vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người, cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

     Không chỉ giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược để bảo vệ Tổ quốc và thắng lợi của hơn ba mươi năm đổi mới đất nước, Việt Nam còn được thế giới biết đến với sự thành công lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã vận dụng đúng đắn để lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch này, đó là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.

      Về vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc, ngay từ đầu cuộc chiến "chống dịch như chống giặc", Đảng ta đã tiếp tục xác định vị trí, vai trò của đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh: đoàn kết vẫn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng đã lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị xác định nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong phòng chống dịch, đó là thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết lại dân tộc lại được củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh để chiến đấu với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

      Về lực lượng, vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về lực lượng đại đoàn kết dân tộc, Đảng chủ trương kêu gọi, hiệu triệu toàn dân tộc đoàn kết, đồng lòng chống đại địch bệnh, không phân biệt dân tộc, giai cấp, giàu nghèo, già trẻ, gái trai, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài… Vì vậy, Đảng đã huy động được sức mạnh toàn dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh ở Việt Nam.

      Về hình thức, vận dụng từ tư tưởng Hồ Chí Minh, trong cuộc chiến chống COVID hình thức để Đảng ta tập hợp lực lượng vẫn là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một liên minh chính trị rộng rãi. Đảng đã thông qua tổ chức này phát động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chính phủ phòng chống dịch về cả sức người và sức của.

     Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Đảng ta cũng đã vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc.

      Nguyên tắc thứ nhất, đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa lợi ích của quốc gia dân tộc với quyền lợi cơ bản của các giai tầng trong xã hội. Lợi ích chung được thống nhất ở đây chính là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

      Nguyên tắc thứ hai, tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã luôn có niềm tin sâu sắc rằng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc chính là yếu tố quan trọng nhất để chống dịch bệnh thành công. Vì vậy, Đảng và Chính phủ đã dựa vào nhân dân để phấn đấu bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, Nhân dân ta đã ra sức ủng hộ để Chính phủ có kinh phí, có lực lượng và cả trang thiết bị vật tư y tế cho cuộc chiến chống đại dịch. "Theo thống kê của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày chính thức phát động (17/3) đến nay, số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt đã đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó số tiền ủng hộ bằng nhắn tin thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là trên 150 tỷ đồng. Cùng với số ủng hộ qua mặt trận các tỉnh thành, đến nay tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt và Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố lên tới trên 1.600 tỷ đồng"[1]. Đối với kiều bào, "tổng số tiền quyên góp của kiều bào lên đến gần 33 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật trang thiết bị vật tư y tế khác"[2]. Đồng thời đại đa số Nhân dân đã tự giác thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đấu tranh chống các hành vi gian lận về sản xuất khẩu trang, vật tư y tế, buôn bán, thu gom khẩu trang trái quy định, nâng khống số tiền mua thiết bị phòng, chống dịch, các hành vi vi phạm quy định về cách ly… Chính phủ cũng dựa vào lực lượng của Nhân dân để nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, nhờ đó mà chúng ta đã khống chế được phạm vi và mức độ lây lan của dịch bệnh, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội.

      Nguyên tắc thứ ba, đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết lâu dài, chặt chẽ. Vận dụng quan điểm này của Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ đã tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác tham gia ủng hộ Đảng và Chính phủ, đoàn kết chiến đấu chống dịch. Khối đại đoàn kết toàn dân chống dịch bệnh luôn luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức quản lý của Chính phủ cùng với sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội từ Trung ương tới các địa phương.

      Nguyên tắc thứ tư , đại đoàn kết phải chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết phải gắn với tự phê bình và phê bình. Từ nguyên tắc này trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ chủ trương thực hiện tốt việc khen thưởng, góp ý, tự phê bình và phê bình. Những tập thể, cá nhân có thành tích được tuyên dương, những địa phương, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch covid đều được  nhắc nhở, phê bình hết sức chân thành, thẳng thắn, thân ái. Nhờ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch đã được bền vững hơn và phát huy được sức mạnh của nó.

     Về phương pháp đại đoàn kết, Đảng đã vận dụng ba phương pháp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

      Thứ nhất, đó là phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục. Khi dịch bệnh xảy ra, Đảng và Chính phủ đã rất chú trọng đến sử dụng phương pháp này. Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều được chỉ đạo phải tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về tên bệnh, nguồn gốc, cơ chế hoạt động, triệu chứng, tình hình lây lan và cách phòng, chống dịch bệnh và cả những chủ trương của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh cho nhân dân hiểu rõ và thi hành. Hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục rất được quan tâm đầu tư ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phong phú, sinh động và phù hợp nên đã đem lại hiệu quả cao.

      Thứ hai là, phương pháp tổ chức. Đó là phương pháp xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống chính trị, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Đảng đã đề ra được đường lối đại đoàn kết đúng đắn, đồng thời lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất cả tư tưởng lẫn hành động trong toàn hệ thống chính trị để phòng chống dịch bệnh; bố trí sắp xếp đúng người, đúng việc, cho nên trong cuộc chiến chống dịch bệnh, chúng ta đã có đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ rất có tâm huyết, mà còn thể hiện là có năng lực lãnh đạo. Đảng cũng lãnh đạo Chính phủ thực hiện xử lý nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra dịch lây lan trong cộng đồng. Trung ương Đảng đã kịp thời chỉ đạo dừng tất cả các Đại hội để tập trung phòng chống dịch và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đó là những chủ trương, quyết định đúng đắn và kịp thời của Đảng, do đó Đảng đã giữ vững được vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị trong phòng chống đại dịch.

     Đối với vai trò của Nhà nước. Chính phủ đã cho thấy bản chất ưu việt của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân trong cuộc chiến chống đại dịch. Với phương châm "sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng", Chính phủ đã ra nhiều văn bản chỉ đạo phòng chống dịch kịp thời, cụ thể, thiết thực và phù hợp. Tất cả các phương án, kịch bản trong phòng chống dịch đã được xác định, mọi điều kiện, phương tiện, nguồn nhân lực đã được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Chính phủ đã khẩn trương, kiên quyết có những biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh. Chính phủ cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhất là người lao động, người nghèo và dễ bị tổn thương, để không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Chính phủ còn thể hiện tính nhân văn rõ rệt khi thực hiện: mọi chi phí cho việc cách ly, xét nghiệm, chữa trị người Việt Nam bị nhiễm bệnh … đều do Chính phủ gánh vác; tổ chức các chuyến bay đón các công dân của mình từ các tâm dịch về nước. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành công văn gửi Tòa án các cấp và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn xử lý các tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 rất kịp thời.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cũng đã phát huy vai trò của mình trong công tác dân vận, thể hiện qua việc truyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên những thông tin về dịch bệnh, cách phòng ngừa, vận động đoàn, hội viên tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần và lực lượng để phòng chống dịch.

      Thứ ba, phương pháp xử lý các mối quan hệ. Đảng và Chính phủ đã chủ trương khai thác, phát huy những điểm thống nhất, tương đồng; hạn chế, khắc phục tiến tới xóa bỏ những khác biệt về mục tiêu, lợi ích đối với tất cả mọi người trong phòng chống dịch bệnh; xoá bỏ mọi thành kiến, mặc cảm, khơi gợi, cổ vũ ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước; chân thành hợp tác, trọng dụng những người có tài, có đức ra giúp dân giúp nước trong phòng chống đại dịch. Đồng thời, Đảng và Chính phủ cũng chủ trương cương quyết trong đấu tranh với những thành phần chống đối, cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và những khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, Chính phủ đã đại diện cho Nhân dân Việt Nam dành một phần nguồn lực của mình, giúp đỡ Chính phủ và người dân các nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển… phòng, chống dịch COVID-19. Số hàng hỗ trợ gồm khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn, quần áo bảo hộ DuPont do Việt Nam sản xuất. Những sự hỗ trợ đó của Việt Nam không chỉ vì chính sách ngoại giao quốc tế, mà còn vì cả những kiều bào người Việt đang định cư ở chính các nước ngoài, một sự hỗ trợ gián tiếp cho đồng bào.

     Như vậy, nhờ vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc mà Đảng đã huy động được sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được củng cố và phát huy. Sự thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch này một lần nữa chứng minh giá trị và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng nước ta.

Th.S. Nguyễn Thị Hải Vân - GV Khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Trung Kiên: Kiều bào ủng hộ gần 33 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 – Trang tin Điện tử Tp Hồ Chí Minh

[2] Nt

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh