Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY
Ngày đăng 28/06/2020 | 4:34 PM  | View count: 2678

Năm 1947 trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn biến phức tạp, nhân dân ta ở thành thị và nông thôn thực hiện tản cư, tiêu thổ để kháng chiến, tự phá cầu đường để ngăn bước quân thù. Dưới bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", đặt ra một cuộc vận động lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

     Tác phẩm"Sửa đổi lối làm việc" chia thành 6 phần:  

      I. Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thống nhất đã có kết quả vẻ vang. Nhưng trong điều kiện mới, Đảng đã trở thành một đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, thì như Người nhấn mạnh, phải Sửa đổi lối làm việc của Đảng” . Cán bộ, đảng viên cần kiên quyết khắc phục 3 loại khuyết điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập, phê bình.

      II. Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình. Những kinh nghiệm này đều gắn với yêu cầu khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra ở phần trên.

      III. Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta; trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích  các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng.

      IV. Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai trò tác dụng của đội ngũ cán bộ.

      V. Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp, cách thức để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.

      VI. Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây tác hại không nhỏ đối với công việc; đây là khuyết điểm về cách nói, cách viết khi tiếp xúc, quan hệ với quần chúng nhân dân.

     Trong Đảng phải sửa đổi lối làm việc: mỗi cán bộ, đảng viên hàng ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm, hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình tự sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công. Nếu không kiên quyết thì giống như giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh.

Khuyết điểm có nhiều thứ nhưng có thể chia vào ba hạng:

- Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan.

- Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi.

- Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa.

Đó là ba chứng bệnh rất nguy hiểm. Nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng 1

     Bài viết này, tác giả đi sâu phân tích nội dung: Chống thói ba hoa. Vì thói ba hoa còn, tức là bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi cũng chưa thuyên giảm. Đây cũng là một trong những phong cách hết sức quan trọng đối với mỗi một cán bộ, đảng viên - đó chính là phong cách diễn đạt.

     Diễn đạt trong khi nói và viết cần phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc nói và viết, từ đó tìm ra cách nói, cách viết phù hợp với đối tượng, rõ chủ đề và đạt mục đích đề ra. Hồ Chí Minh nhắc nhở rằng, phải nắm được nội dung, tức là nói, viết cái gì? Phải nắm được đối tượng, tức là nói, viết cho ai? Phải nắm vững mục đích, tức là nói, viết để làm gì? Phải nắm được phương pháp, tức là nói, viết như thế nào? Vậy nhưng không phải không có cán bộ, đảng viên trong phong cách diễn đạt thể hiện trong nói, viết rơi vào thói ba hoa.

      Thói ba hoa biểu hiện: Nói, viết dài dòng, rỗng tuếch. Viết dài mà rỗng, thì không tốt. Viết ngắn mà rỗng, cũng không hay. Trước hết cần phải chống thói đã rỗng lại dài. Phải chữa cho hết bệnh nói dài, viết rỗng. Bệnh khô khan, lúng túng, nói đi nói lại chỉ làm cho người nghe chán ngán. Bệnh báo cáo lông bông, không rõ vấn đề, làm ít suýt ra nhiều, không phân tích rõ ràng, không đưa ra cách giải quyết. Bệnh cẩu thả. Bệnh theo "sáo cũ". Bệnh nói không ai hiểu. Bệnh hay nói chữ.2

      Để khắc phục thói ba hoa: Phải học cách nói của quần chúng. Nói và viết phải dùng những lời lẽ chân thực, giản dị, dễ hiểu, không nên nói ẩu, không được bịa ra. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. Nói và viết đúng sự thật tức là nói cả những sai lầm, khuyết điểm. Công khai thừa nhận và sửa chữa sai lầm khuyết điểm càng làm cho uy tín của người lãnh đạo tăng lên và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

     Nói, viết phải ngắn gọn, nhưng ngắn không có nghĩa là cụt, mà phải có đầu, có cuối, có nội dung thiết thực. Ngắn gọn nhưng phải cô đọng, hàm súc, mỗi câu, mỗi chữ có mục đích, có ý nghĩa. Viết và nói ngắn gọn đi liền với chống thói ba hoa. Tuy nhiên không nên máy móc, dài hay ngắn còn tùy thuộc vào nội dung chủ đề, thời gian, đối tượng. Điều quan trong là phải làm rõ được vấn đề, những điều mà người nghe đang quan tâm.

     Diễn đạt trong nói, viết phải trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm. Tuyên truyền cho quần chúng phải học cách nói của quần chúng. Muốn vậy phải tránh bệnh dùng chữ, ham dùng chữ, hay nói chữ.

            Hơn bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi ra đời, song tác phẩm đã, đang và sẽ vẫn được coi là cuốn cẩm nang quý báu đối với mỗi cán bộ, đảng viên bởi tính thời sự, tính nhân văn sâu sắc của nó.

          Giá trị của tác phẩm“Sửa đổi lối làm việc” không chỉ nằm ở mỗi câu chữ, mà đã vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung thuần túy để tác động mạnh mẽ, sâu sắc vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thúc đẩy họ biến ý thức cách mạng thành hành động cách mạng, để cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân chủ, giàu đẹp văn minh.

     Hiện nay, Đảng ta coi tình trạng suy thoái về đạo đức, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, cửa quyền đang là những vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục và xóa bỏ những tiêu cực đó; tuy nhiên, hiệu quả của cuộc đấu tranh vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

     Để đạt được hiệu quả thiết thực về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nghiêm túc sửa đổi lối làm việc, cần thực hiện một số những biện pháp:

  • Xây dựng quan điểm, nhận thức đúng đắn về tự phê bình và phê bình;
  • Xây dựng ý thức khoa học trong khi phê bình mình cũng như phê bình người;

- Phải coi tự phê bình và phê bình là phương tiện để đánh giá lại bản thân mỗi người, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể;

- Thông qua tự phê bình và phê bình để giải quyết những phức tạp nảy sinh trong Đảng và trong xã hội;

- Có sự kết hợp hài hòa giữa tự phê bình và phê bình với phản biện xã hội;

- Thái độ đối với phê bình, sự tiếp thu phê bình một cách đúng đắn và đáp lại một cách thiết thực, chân thành là hòn đá thử vàng để đánh giá độ trưởng thành về chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, cơ quan, đoàn thể. Thông qua tự phê bình và phê bình mà củng cố nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

     Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để mỗi cán bộ, đảng viên có cách thức làm việc đúng hơn, hiệu quả hơn. Mỗi câu, mỗi ý trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" đã nói rõ những việc cụ thể cần làm và nên làm như thế nào để công tác của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị được hoàn thành tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Người viết: Ths. Phạm Thùy Liên -GV  Khoa Lý luận cơ sở

Ghi chú:

(1). HCM Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2009, t5, tr. 232

(2). HCM Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2009, t5, tr. 300, 301.

 

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh