Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN CỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Ngày đăng 18/08/2020 | 10:06 AM  | View count: 4191

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới.

     Đối với nước ta, cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet. Trong đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong xu thế hội nhập quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là thách thức nghiêm trọng đến chất lượng, hiệu quả công việc và đặc biệt khi tự động hóa thay thế con người, đòi hỏi cán bộ, công chức phải thích ứng nhanh với sự thay đổi này.

     Như chúng ta đã biết, cán bộ, công chức là những người trực tiếp gánh vác trách nhiệm nặng nề và một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền hành chính hiệu lực, hiệu quả là đội ngũ cán bộ, công chức. Để thực hiện việc đổi mới sáng tạo thì trước hết đội ngũ cán bộ, công chức, phải có tinh thần kiến tạo, liêm chính, trách nhiệm.

     Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ; đội ngũ cán bộ, công chức đều không ngừng trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, mặt bằng chung về trình độ và năng lực được nâng cao; từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; đảm bảo công tác quy hoạch, gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được đào tạo có nhận thức chính trị vững vàng hơn, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt. Bộ phận cán bộ, công chức được đề bạt, bổ nhiệm hầu hết đều phát huy tốt chức trách của mình trên cương vị mới. Điều này một lần nữa khẳng định: Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng thể hiện mối quan hệ tác động trực tiếp giữa việc học tập nâng cao trình độ với hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Từ đó, cho thấy làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta trong những năm qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:

     - Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn thiếu cân đối giữa việc trang bị trình độ lý luận chính trị với kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; một số lĩnh vực chưa chuyên sâu còn nặng về lý thuyết, ít kiến thức thực tiễn; chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập còn chậm đổi mới, chưa theo kịp xu hướng phát triển của thời đại và chất lượng chưa cao, bồi dưỡng nặng về lý luận, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức.

     - Nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò của hoạt động đào tạo bồi dưỡng chưa cao; trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức còn chưa đồng đều, điều này gây khó khăn cho quá trình thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công việc do sự phối hợp kém.

     - Sự kết hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng còn chưa có sự phối kết hợp nhịp nhàng, việc đánh giá kết quả, hiệu quả học tập, công tác của những người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị đào tạo cũng như đơn vị sử dụng chưa thực sự được quan tâm đúng mức nên khó nắm bắt tình hình cán bộ, công chức đi học cũng như đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người học.

     - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giữa các vùng, các địa phương với nhau vẫn chưa đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu. Các nhóm đối tượng cán bộ, công chức còn chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định, đặc biệt đội ngũ cán bộ cơ sở, xã, phường trình độ còn thấp.

     - Đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch, kế hoạch; đào tạo và sử dụng chưa ăn khớp với nhau; đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự đồng bộ với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.

     Phần đông cán bộ trẻ có kiến thức, được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn, năng động và mạnh dạn nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, chưa được chuẩn bị chu đáo, có những trường hợp chậm được phát hiện để bố trí sử dụng thỏa đáng và cất nhắc kịp thời.

     Bên cạnh đó, mặc dù đã được đào tạo, bồi dưỡng nhưng một số cán bộ, công chức vẫn còn lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay, tác giả đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau đây:

     Một là, cần nhận thức đúng về hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

     Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến cho các quốc gia nhiều cơ hội, thách thức, tạo ra thay đổi căn bản trong quản lý và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, phải có những thay đổi trong quản trị quốc gia để tận dụng thời cơ, không bỏ mất cơ hội, không nằm ngoài tiến trình phát triển của thế giới. Vì thế, nền hành chính thời đại 4.0 phải là nền hành chính số, phải đánh giá được những lợi thế, thời cơ và những khó khăn, thách thức trước xu thế hội nhập, từ đó xác định đúng yêu cầu về nội dung, kiến thức, kỹ năng trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

     Hai là, đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức.

     Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng hành chính. Mặt khác, nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức nhà nước cần cải tiến cho phù hợp với những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

     Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức giữ các vị trí lãnh đạo quản lý chủ chốt và cán bộ quy hoạch, nguồn của cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn. Bởi trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, việc sử dụng thành thạo tin học và ngoại ngữ là một lợi thế rất lớn trong tất cả các lĩnh vực, kể cả hành chính cũng vậy.

     Ba là, việc phối kết hợp, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải đảm bảo tính khách quan, trung thực đối với cả đơn vị đào tạo và đơn vị cử cán bộ đi đào tạo.

     Trên thực tế, kết quả và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức chủ yếu được xác định dựa trên số lượng học viên tốt nghiệp, xếp loại học tập giỏi hay khá, mà không quan tâm nhiều đến việc sau khóa học, người học sẽ ứng dụng được gì vào công việc hàng ngày ở cơ quan, đơn vị. Như vậy, có thể thấy việc đào tạo cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay còn mang tính hình thức, mới tập trung vào lượng chứ chưa chú trọng nhiều vào chất. Chính vì vậy, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo là một đòi hỏi khách quan và có tính cấp thiết để từng bước tạo nên được một đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, hướng tới một nền công vụ tiên tiến, của dân, do dân, vì dân.

     Ý thức của người tham gia đánh giá cán bộ là nhân tố quan trọng để đánh giá cán bộ đúng với năng lực, sở trường. Mục đích và động cơ của người tham gia đánh giá cán bộ cần thực sự trong sáng: Đánh giá đúng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt đúng cán bộ. Khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức không thể chỉ xem xét một lúc, một thời điểm, một thời gian ngắn hoặc chỉ nhìn thấy hiện tại mà cần có thời gian dài, một quá trình học tập. Mọi việc đều có sự chuyển biến, con người cũng có sự thay đổi về nhiều mặt, nên nhận xét một con người không thể cố định, bất biến mà phải trong quá trình vận động. Do đó, phải kết hợp theo dõi đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ về cán bộ nhằm phản ánh liên tục và kịp thời sự phát triển của cán bộ, kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để phân tích, chọn lọc cho khách quan.

     Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc phối kết hợp trong đánh giá kết quả học tập và việc gắn kết quả đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, công chức là biện pháp không thể thiếu. Bởi sử dụng cán bộ, công chức là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức mà không sử dụng tốt, không đúng vị trí sẽ không phát huy được hiệu quả của công việc đào tạo, bồi dưỡng. Ngược lại, đào tạo mà không có kế hoạch sử dụng sẽ gây lãng phí về kinh tế, cán bộ thiếu an tâm học tập, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cán bộ, công chức.

     Bốn là, chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức.

     Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của công việc, mặt mạnh, mặt yếu, khả năng đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ chủ chốt, đương chức và dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và địa phương nói riêng.

     Trên cơ sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu công chức, xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, khả thi, thiết thực, đảm bảo hoàn thành yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn về chức danh cán bộ và ngạch công chức theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng có trọng tâm, trọng điểm.

     Mặt khác, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước cần nhanh chóng xây dựng, ban hành bộ tiêu chí bảo đảm và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với tình hình mới. Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, Ngành nhanh chóng đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như: du học, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài... đúng như tinh thần của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

     Năm là, tăng cường mở rộng và quản lý tốt việc hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng cả về kinh tế và xã hội đòi hỏi yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội nói chung và đối với khu vực hành chính công nói riêng, đó là đội ngũ cán bộ, công chức phải có kiến thức về hội nhập quốc tế, trang bị đầy đủ kiến thức tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của tổ chức và yêu cầu của từng vị trí việc làm công chức đảm nhận. Tiếp cận chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển công chức của các nước tiên tiến, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại.

     Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được đi trao đổi, nghiên cứu, học tập, tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải có kế hoạch, nằm trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước nói chung. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở nước ngoài phải đảm bảo tính thiết thực, nội dung sát với yêu cầu công việc, gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội và phù hợp với điều kiện, khả năng của các đối tượng.

     Như vậy, có thể khẳng định rằng, để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cần thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp nêu trên. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo, tiến hành điều tra khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để có hướng sắp xếp, quy hoạch cán bộ. Các khâu này đều liên quan đến nhau và đến kế hoạch dự nguồn cán bộ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt được yêu cầu, mục đích đặt ra của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ./.

ThS. Nguyễn Thị Nhận -  GVC. Khoa Nhà nước và Pháp luật  

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh