Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

90 NĂM SÁNG NGỜI TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng 07/12/2020 | 2:11 PM  | View count: 352

Trong suốt 90 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đảng ta không ngừng tôi luyện, không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

     Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao để lãnh đạo nhân dân  tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tạo tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội; đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

     Hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ được tầm cao bản lĩnh, trí tuệ khi đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, vượt lên chính mình, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng xây dựng và phát triển, Đảng ta tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, từng bước đưa công cuộc đổi mới tiến lên, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

     Tăng trưởng kinh tế ấn tượng với mức bình quân 10 năm đầu từ 1986- 1996 đạt 6,63%/năm, đưa nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; bình quân từ năm 1991-2000 GDP tăng 7,6%/năm. Giai đoạn từ 2001-2010 GDP tăng bình quân 7,26%/năm. Giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 6%/năm,  năm 2017 tăng 6,81%, năm 2018 tăng 7,08%, 2019 tăng 7,02%. Việt Nam đã vươn lên từ nhóm quốc gia thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 tính theo sức mua tương đương quốc tế.

     Không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, chúng ta còn ý thức rõ yêu cầu chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, từng bước hội nhập, nâng cao vị thế quốc gia.

     Từ tầm cao của đất nước ở năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ mới, Đảng đã có đủ độ trễ nhất định để chiêm nghiệm về những hạn chế, thậm chí là sai lầm của một thời đã qua mà nhận thức sâu sắc rằng, muốn xây dựng được đường lối phát triển đúng đắn, phải có tư duy độc lập, kiên định con đường đi tới, kết hợp khoa học, nhuần nhuyễn, linh hoạt yêu cầu của thời đại với truyền thống lịch sử, văn hóa, bản sắc của dân tộc. Mọi sự ngả nghiêng, dao động trước thời cuộc, mọi sự lệ thuộc, sao chép một cách giản đơn, máy móc tư duy kinh nghiệm từ bên ngoài đều dẫn đến sai lầm và tổn thất.

     Bối cảnh mới, vận hội mới, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, Đảng cầm quyền vì thế cũng phải luôn đổi mới, nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh. Đảng phải là Đảng của đạo đức, văn minh, biết lấy sự đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái trì trệ, cản trở phát triển làm động lực để xây dựng cái tốt, cái tiến bộ, tạo môi trường cho cái mới được đâm chồi nảy lộc.

     Lịch sử đã giao phó cho Đảng trọng trách dìu dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang đặt kỳ vọng vào Đảng với những kỳ tích mới. Vì thế, Đảng phải tiếp tục hành trình làm tròn vai trò tiên phong của một Đảng cầm quyền.

     Không chỉ có những thành tựu trong phát triển, hội nhập kinh tế mà thế giới còn nhìn về Việt Nam trong năm 2020 như một “người hùng” trong phòng chống và ngăn chặn đại dịch Covid-19. Thế giới, đặc biệt là các nước tư bản phát triển đã phải thẳng thắn nhìn lại mình, để hướng tầm mắt về một đất nước nhỏ bé, đang từng bước vươn mình phát triển nhưng đã làm nên những điều kỳ diệu. Đó là ý chí, trí tuệ, bản lĩnh kiên cường, sáng tạo của một Đảng lãnh đạo và cầm quyền ở Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

     Khi Đảng vì dân, dân sẽ vì Đảng mà luôn đồng hành cùng Đảng, giúp Đảng giám sát, phê bình những cán bộ đảng viên không còn xứng đáng, chỉ ra những phần tử tham nhũng, thoái hóa, biến chất để Đảng đấu tranh loại bỏ ra khỏi hàng ngũ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo sáng suốt, tin cậy, đưa đất nước tiếp tục chinh phục những đỉnh cao phía trước.

     90 năm qua, cách mạng Việt Nam cũng có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua, nhưng được Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt, truyền cảm hứng, niềm tin, có dân tộc văn hiến và anh hùng, Đảng trí tuệ và bản lĩnh nên chúng ta có được cơ đồ như hôm nay. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vững bước xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại./.

Phạm Thị Thu Giang - Ths, GVC Khoa Lý luận cơ sở

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh