Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI ĐỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP, NOI THEO
Ngày đăng 18/08/2021 | 11:31 AM  | View count: 436

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

     Là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là Tổng Tư lệnh - Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn là một thiên tài quân sự, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển hách; người có công lao to lớn góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử… và phong trào cách mạng thế giới; nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế, thực sự là người văn - võ song toàn, tài - đức vẹn tròn.

     Trải qua thử thách khắc nghiệt của thời gian và lịch sử đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, tài năng quân sự và đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung của Đại tướng ngày càng chói sáng, dành trọn niềm tin yêu của Đảng, Quân đội và Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy về chiến lược, chiến thuật quân sự, Đại tướng đã trực tiếp chỉ huy quân đội lập nên những chiến công đầu tiên ở Phai Khắt, Nà Ngần, cho đến Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 toàn thắng, thống nhất đất nước.

     Những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta là tấm gương sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, tinh thần độc lập tự chủ, yêu nước thương dân, bao dung độ lượng, đoàn kết nghĩa tình, giản dị, khiêm tốn; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời tận tụy hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

     Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, mẫu mực; phong cách làm việc khoa học, nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt; luôn đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, phục tùng tổ chức; luôn coi trọng thực tiễn, chịu khó học tập, lắng nghe ý kiến hay của quần chúng, của các chuyên gia, nhà khoa học…; luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng Nhân dân, liên hệ và gắn bó mật thiết với Nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc của Đảng, Nhân dân và Quân đội giao phó. Khi nhắc đến các chiến công, trước hết Đại tướng luôn nhắc đến vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Bác Hồ, của Quân ủy Trung ương, coi đó là nhân tố bảo đảm hàng đầu cho chiến thắng. Trong nhiều chiến dịch quan trọng, được toàn quyền quyết định mọi vấn đề, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ tập thể để đưa ra các quyết định lịch sử. Đại tướng luôn mang hết tâm trí, đào sâu suy nghĩ và chủ động đề xuất với tập thể lãnh đạo từng chủ trương chiến lược, khi đã được sự quyết nghị của tập thể, thì mang hết tài năng, trí tuệ; chủ động, sáng tạo tìm mọi biện pháp để thực hiện với kết quả cao nhất. Tinh thần “dĩ công vi thượng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là tấm gương sáng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

     Để học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

      Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói đi đôi với làm thể hiện bản chất và nhân cách của người cán bộ, đảng viên. Nói đi đôi với làm trước hết là sự gương mẫu. Đảng viên phải làm gương trước quần chúng, quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Đạo đức, phong cách của Đại tướng là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ, đảng viên phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.  

      Hai là, thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

      Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Ở mỗi cán bộ, đảng viên ai cũng có những ưu điểm và hạn chế của mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ cái hay, cái tốt, ưu điểm của mình và đồng chí mình để học lẫn nhau, phát huy ưu điểm của nhau, thấy rõ cái hạn chế của mình và đồng chí mình để sửa chữa, khắc phục. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày, đó là công việc kiên trì, bền bỉ suốt đời của mỗi cán bộ đảng viên.

      Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, trong mọi hoàn cảnh phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân. Vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, của Ðảng mà phấn đấu và phục vụ, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. Khi làm bất cứ một việc gì cũng đừng nghĩ tới mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, phải lo trước thiên hạ, thực hiện đúng như thế nghĩa là đã giữ vững cốt cách của người cách mạng. Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, thể hiện khát vọng phát triển đất nước, thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lãnh đạo toàn dân ra sức thi đua đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

ThS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

3. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh