Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG, MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Ngày đăng 17/08/2022 | 3:11 PM  | View count: 139

Nguyễn Thị Hải Vân - Khoa Lý luận cơ sở - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

     Trải qua chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương (Huyện Hoài Đức – Hà Nội) đã trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm nông sản sạch, an toàn, chất lượng và từng bước củng cố lòng tin yêu đối với mỗi người tiêu dùng. Với dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu, công ty đã cho ra đời các sản phẩm miến, bún khô cùng nhiều nguyên liệu thực phẩm mới đa dạng và chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, góp phần và củng cố chỗ đứng vững chắc của các sản phẩm thực phẩm truyền thống của Việt Nam đối với thị trường trong nước và thế giới. Những thành tựu đó đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ công ty đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

     Đảng bộ công ty cổ phần Minh Dương tiền thân là chi bộ công ty cổ phần Minh Dương, được thành lập từ năm 1996 trực thuộc huyện ủy Hoài Đức. Ý thức cao về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, ngay từ năm 1994, trong điều lệ của công ty đã ghi rõ: trong công ty phải có tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cán bộ hoạt động, phát triển đảng viên. Do đó, khi mới được thành lập, chi bộ chỉ gồm có 6 đảng viên, đến 2012, chi bộ đã phát triển, nâng cấp quy mô thành Đảng bộ. Hiện nay, Đảng bộ có 41 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc, trong đó, đảng viên cao tuổi nhất là 40 năm tuổi đảng. Năm 2021, Đảng bộ được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng được Đảng bộ  đặc biệt quan tâm và luôn thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu mà      Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện giao.

     Có một điều đặc biệt, đó là, mặc dù công tác xây dựng Đảng ở công ty cổ phần Minh Dương phát triển như vậy, nhưng trước năm 2008, chủ doanh nghiệp này chưa phải là đảng viên. Tuy nhiên, với vai trò là Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Duy Hồng khi đó luôn quan tâm đến hoạt động của chi bộ và tạo điều kiện để các đảng viên tham dự các buổi họp theo đúng thời gian quy định cũng như các hoạt động khác của tổ chức chính trị này. Với ý thức chính trị cao, ông đã trở thành đảng viên đầu tiên được kết nạp theo chủ trương thí điểm đảng viên là doanh nhân của Đảng.

     Ngoài công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên của công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cũng luôn thực hiện tốt chức năng giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

     Theo ông Nguyễn Duy Hồng – Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Minh Dương, có một số bài học kinh nghiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp được rút ra như sau:

      Một là, muốn xây dựng và phát triển đảng trong doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp trước hết phải là đảng viên.

     Tổ chức nào thành lập trong doanh nghiệp mà không được chủ doanh nghiệp quan tâm thì sẽ rất khó để tồn tại, hoạt động và phát triển. Do đó, người chủ doanh nghiệp phải có ý thức chính trị. Khi chủ doanh nghiệp là đảng viên, luôn tôn trọng, tạo mọi điều kiện thì tổ chức cơ sở đảng nơi đó sẽ không ngừng được mở rộng, củng cố và phát triển, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

      Hai là, doanh nghiệp muốn phát triển mạnh cần phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng.

     Đối với doanh nghiệp, việc sản xuất, kinh doanh luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, đối với công ty cổ phần Minh Dương công tác xây dựng Đảng cũng luôn được coi trọng. Bởi vì, có Đảng lãnh đạo sẽ có thêm trợ lực phát triển công ty. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp được thành lập, hoạt động ổn định, sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, công ty xác định; kinh doanh và xây dựng Đảng là 2 nhiệm vụ song song, làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

     Ý thức được tầm quan trọng đó, với vai trò là Bí thư đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Duy Hồng cùng với Đảng ủy công ty đã thường xuyên kịp thời ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đề ra nghị quyết của Đảng bộ với nội dung, hình thức cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Từ đó công ty chú trọng bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng để xây dựng thành kế hoạch phát triển phù hợp, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.

     Đặc biệt, Đảng ủy công ty còn tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn công ty, từ đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, nhận thức của đảng viên. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên cán bộ, đảng viên và người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhận thức đúng đắn, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác,

     Đảng ủy công ty cổ phần Minh Dương cũng luôn chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên không chỉ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn chấp hành sự phân công, điều động của lãnh đạo công ty, không vi phạm những điều đảng viên không được làm mà còn nêu cao tinh thần gương mẫu, quyết tâm học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến kỹ thuật và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, tạo mối quan hệ tốt đẹp trong công ty, phát huy tốt tinh thần lao động hăng say, có nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần giúp công ty ngày càng phát triển. Khi đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ thì quần chúng sẽ học hỏi, làm theo; khi tất cả cùng nỗ lực sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

      Ba là, muốn phát triển đảng trong doanh nghiệp, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, thuyết phục đồng thời cần có chế độ chính sách ưu tiên để thu hút quần chúng tích cực tham gia phấn đấu vào Đảng.

     Muốn phát triển đảng trong doanh nghiệp, người lao động phải được tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với Đảng, phải hiểu được việc công ty xây dựng tổ chức đảng cũng là một quyền lợi chính trị, sân chơi về mặt tinh thần cho người lao động. Người lao động vào đảng trong doanh nghiệp phải được thêm nhiều quyền lợi: Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, vừa đảm bảo quyền lợi chính trị, vừa có thể ổn định công việc ở công ty lâu dài, vừa có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đảng bộ công ty cổ phần Minh Dương hiện nay có hơn 40% đảng viên được bố trí giữ cương vị từ cấp tổ trưởng trở lên. Một số đảng viên còn là cổ đông của công ty. Người lao động là đảng viên còn được công ty chi trả thêm 1% đảng phí đã đóng vào cuối năm.

     Ngoài ra, người lao động sau khi trở thành đảng viên, còn có cơ hội được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian vừa qua, công ty đã tích cực cử cán bộ tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nhiều đồng chí sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, về làm việc tại công ty đã thể hiện sự thay đổi rõ rệt về mặt nhận thức theo chiều hướng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, và một trong số đó hiện nay đã được bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của công ty.

     Những điều đó sẽ khiến người lao động càng thêm tích cực hăng hái, tình nguyện vào Đảng. Và cũng chính là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả sản xuất, kinh doanh ngày càng tích cực của Công ty, giải quyết việc làm với nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty hiện nay là 7-8 triệu/ người/ tháng; 100% người lao động được đóng BHXH, BH y tế tự nguyện theo đúng Luật Lao động. Đóng góp thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương và góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

     Bên cạnh những bài học kinh nghiệm đã rút ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Dương cũng đề xuất hai kiến nghị: Thứ nhất là, Trung ương cần có chủ trương Luật hóa tài chính trong Đảng. Thứ hai là, Thành ủy cần quan tâm lãnh đạo thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, nên xem xét cơ cấu đảng viên, người có uy tín giữ vai trò chủ chốt ở doanh nghiệp. Bởi đây chính là một trong những yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả và quyết định vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh