Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM SỨC KHỎE SINH SẢN DƯỚI GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ngày đăng 11/07/2021 | 04:48 PM  | View count: 503
Bình đẳng giới là gì? Theo Điều 5 Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của...

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ, HỆ THỐNG, KHOA HỌC VÀ CHUẨN MỰC THEO YÊU CẦU CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 06/07/2021 | 01:27 PM  | View count: 450
Ba năm qua, đã có hai văn bản rất quan trọng của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác các Trường chính trị. Đó là: Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THANH THIẾU NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 01/07/2021 | 03:21 PM  | View count: 155
Thanh, thiếu niên nước ta chiếm khoảng 28% dân số cả nước; là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911-05/6/2021) VÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 144
Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến sự bóc lột, cai trị hà khắc và đàn áp dã man của chính quyền...

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Ngày đăng 02/06/2021 | 10:39 AM  | View count: 232
Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), đây là dịp để chúng ta nhìn lại, tri ân những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với Đảng và dân tộc...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH HIỆN NAY

Ngày đăng 27/05/2021 | 03:45 PM  | View count: 501
Từ những diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài của dịch bệnh COVID-19 cũng như theo đề nghị của nhiều trường chính trị cấp tỉnh, ngày 13/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KỲ VỌNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG MẠNG LƯỚI CÁC THÀNH PHỐ SÁNG TẠO CỦA UNESCO VỀ LĨNH VỰC THIẾT KẾ

Ngày đăng 18/05/2021 | 11:12 AM  | View count: 125
Mạng lưới các thành phố sáng tạo (UCCN) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập vào năm 2004, nhằm các mục tiêu:

THÔNG ĐIỆP “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH” - THỰC HIỆN MONG MUỐN CỦA BÁC HỒ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:46 AM  | View count: 115
Tháng 11/2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đề xuất sáng kiến trồng mới 01 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Thủ tướng nhấn mạnh: “màu xanh...

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:33 AM  | View count: 210
Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể...

DÂN CHỦ TRONG "LỜI KÊU GỌI QUỐC DÂN ĐI BỎ PHIẾU" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:27 AM  | View count: 137
Cách đây 75 năm, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu" đăng trên Báo Cứu quốc, số 134. Bài viết tuy với văn phong giản dị mang tính chất tuyên truyền, vận...

VĂN HÓA - SỨC MẠNH NỘI SINH ĐỂ HÀ NỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:48 AM  | View count: 261
Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh và mạnh mẽ, những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững ngày càng được định hình rõ nét. Một trong những giá trị được đề cao, coi trọng, được đánh...

THÁNG BA – THÁNG THANH NIÊN, NHỚ LẠI LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ VIẾT TRONG DI CHÚC

Ngày đăng 26/03/2021 | 11:05 AM  | View count: 248
Di chúc (1969) của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo vật quốc gia mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là sự kết tinh của tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh vì...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII

Ngày đăng 24/03/2021 | 11:22 AM  | View count: 1617
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là một trong những tư tưởng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và có giá trị lâu bền. Từ những chỉ dẫn quý báu của Người, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 23/03/2021 | 08:44 AM  | View count: 265
Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành,...

ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (26/3/1931 - 26/3/2021) CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 16/03/2021 | 04:04 PM  | View count: 1146
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh...

HƯỚNG ĐI CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VIỆT NAM

Ngày đăng 12/03/2021 | 10:55 AM  | View count: 274
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình...

VỀ NAM NỮ BÌNH QUYỀN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:56 AM  | View count: 782
Bình quyền nam nữ là vấn đề mà cho tới nay nhân loại vẫn còn đang tiếp tục đấu tranh để giành được. Đối với Việt Nam, từ năm 1926, Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã thể hiện sự...

MẤY VẤN ĐỀ VỀ CHI BỘ Ở CÁC CƠ QUAN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 02/03/2021 | 03:53 PM  | View count: 227
Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Để xây dựng Đảng, Người đã rất quan tâm đến xây dựng chi bộ - một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Đảng.

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP.

Ngày đăng 02/03/2021 | 03:43 PM  | View count: 334
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả và phát huy tối đa các giá trị của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong thực tế, ngày 30/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm...

80 NĂM SỰ KIỆN LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM- Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ THỜI ĐẠI (28/01/1941- 28/01/2021)

Ngày đăng 27/01/2021 | 02:28 PM  | View count: 481
Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở ngước ngoài, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, kết thúc chặng đường dài...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh